Чим відрізняється світогляд від філософії

Поглядаючи на світ навколо, будь-яка людина, навіть не будучи філософом, формує свою власну думку про що відбуваються навколо нього події, він думає і розмірковує, вивчає і дає оцінку … Цікаво, а чим взагалі відрізняється світогляд від філософії, наскільки близькі ці поняття? Спробуємо прояснити дане питання.

Що таке світогляд і філософія
Світогляд – цілісна система поглядів людини на світ і місце особистості в ньому, гранично узагальнююча уявлення і погляди про навколишній.

Філософія – різновид світогляду, що вивчає фундаментальні питання буття з науково-теоретичних позицій.

Порівняння світогляду і філософії
У чому ж різниця між світоглядом і філософією?

Деякий час існував різнобій у розумінні зв’язку філософії з світоглядом, їх співвідношення. Вважалося, що це синоніми, тобто абсолютно ідентичні поняття. Філософія, звана також метафізикою, претендувала на те, щоб її сприймали як погляд на світ у його сукупності, якийсь універсальний ключ до вивчення буття. Але надалі стало ясно, що філософія не здатна бути «наукою наук», оскільки не може здійснити синтез всього існуючого наукового знання. Вона відповідає тільки на основоположні питання, розмірковує про місце людини у світі, сенс її життя.

Світогляд включає в себе безліч понять, таких як погляди і переконання, оцінки й установки, норми і ідеали. Свою нішу в ньому займає і філософія, оскільки вона являє собою систему поглядів на світ і місце особистості в ньому. Філософія – це особлива форма, вид світогляду. Історично вона виникла набагато пізніше інших основних світоглядних понять – міфу і релігії.

Світогляд охоплює всі типи суспільної свідомості, в його формуванні беруть участь багато науки. Велику роль у цьому процесі відіграє і філософія, вона, по суті, є своєрідним ядром будь-якого світогляду.

Світогляд складається з систематизованих знань, воно узагальнює практичний, особистісний, життєвий досвід. Але, на відміну від філософії, не носить виключно теоретичного характеру. Можна сказати, що світогляд – це всі погляди і уявлення людини, засновані не тільки на теоретичних знаннях, але і на особистому досвіді, який вдалося пережити індивіду. Завдяки досвіду погляди стають переконаннями, що наближаються до віри. Багато російські філософи називали світогляд «жизнеощущением», «практичною філософією». У світогляді тісно сплетені теоретична підгрунтя і повсякденність.

Світогляд найчастіше формується спонтанно, стихійно, під впливом різних життєвих колізій, не завжди пов’язаних між собою факторів. Філософія ж представляє струнку теоретичну систему. Філософія – це науково обгрунтований інструмент, який дозволяє людині знайти найбільш оптимальний варіант для досягнення поставленої ним мети. Вона немов підштовхує суб’єкта оцінити правильність вже усталених переконань, підійти до них критично, перевіривши свої життєві установки і віднісши їх з існуючими багато років зразками, універсальними цінностями, картинами світу, моделями поведінки. Філософія не дозволяє світогляду стати однобоким, скотившись в якусь одну крайність.

відмінність світогляду від філософії полягає в наступному:
Світогляд включає в себе також і філософію. Світоглядом, що спирається на раціональність і системність, може вважатися будь-яка філософія, тому що вона являє собою систему поглядів на світ і місце особистості в ньому. А от поняття світогляд набагато ширше поняття філософія.
Світогляд тісно пов’язано з практичним ставленням людини до світу, а філософія є теоретичною базою, на якій засновані погляди і уявлення індивіда.
Особистісний елемент у світогляді виражений сильніше, ніж у філософії: два ці поняття розрізняються рівнем узагальнення.
Світогляд може бути досить хаотичним, найчастіше формуючись стихійно, спонтанно. Філософія спирається в першу чергу на інтелект і розум, вона підводить під переконання теоретичну базу, виявляючи закономірності, аргументовано розглядаючи світоглядні проблеми і пропонуючи універсальні рішення, перевірені десятиліттями.
Філософія – найбільш пізній в історичному плані тип світогляду.
Будь філософія, на відміну від світогляду, вимагає обов’язкового обгрунтування.

Посилання на основну публікацію