Чим відрізняється суспільство від соціуму?

Різниця між суспільством і соціумом полягає в багатозначності першого терміну і однозначності другого. Соціумом прийнято називати стійку спільність людей з усім розмаїттям суспільних, культурних, юридичних та інших відносин. А термін «суспільство» має безліч значень – від «суспільства з обмеженою відповідальністю» до «суспільства любителів красного письменства». «Суспільство» в значенні «соціум» також має місце, тому давайте розглянемо семантичні нюанси проблеми нижче.

Біля витоків питання

У соціологічному сенсі «суспільство» і «соціум» є синонімами. Тільки суспільство – слово російське, похідне від прикметника «загальний», а соціум походить з латинської мови, як і багато наукові терміни. Socium перекладається з латині як «партнер», і це значить, що в спільності людей, званої таким терміном, повинні бути збудовані відносини взаємодії – по вертикалі (підпорядкованість) або по горизонталі (кооперація). Застосовуються обидва терміни в суспільних науках і пов’язаних з ними областях людської діяльності. Тому для «соціуму» можна підібрати безліч визначень, які не дуже відрізняються одна від одної.

Відмінність суспільства від соціуму полягає в тому, що слово це, будучи споконвічно російським, здавна отримало чимало значень. Воно позначає не тільки всю сукупність людей, що населяють ту чи іншу територію. Часто «суспільство» застосовується для назви співдружності людей, ведених якимись загальними цілями або інтересами. Звідси – «Товариство охорони природи», «Суспільство філателістів» і так далі. Деякі з «товариств» мають юридичний статус у вигляді державної реєстрації, інші існують, не обтяжуючи себе встановленням відносин з державою.

Різниця між суспільством і соціумом

Дещо осібно стоять «таємні товариства», які в силу різних причин змушені приховувати від влади своє існування і мети своєї організації. Наприклад, це відоме в 19 столітті в Греції таємного товариства «Філікі Етерія» (дослівно – «Товариство друзів»), яке боролося за звільнення країни від турецького панування. Після перемоги грецької революції воно зникло, так як стоять перед ним цілі були досягнуті. І подібних прикладів можна навести чимало.

У Цивільному кодексі України прописаний вид господарюючого суб’єкта – «Товариство з обмеженою відповідальністю». Тобто порівняно недавно до всієї багатозначності слова «суспільство» був доданий ще один пункт. Таким чином, російське слово «суспільство», раніше воно означало сільську громаду зі спільним володінням земельними угіддями, з плином століть обросло різними смислами. З терміном «соціум» подібного не відбулося, оскільки це досить пізній запозичення знадобилося для позначення одного, конкретного значення слова «суспільство».

Посилання на основну публікацію