Чим відрізняється суміщення від заміщення?

У російському трудовому праві передбачено укладення контрактів між співробітниками і фірмами-роботодавцями на умовах сумісництва та заміщення. У чому їх специфіка? Чим відрізняється суміщення від заміщення?

Що являє собою поєднання?
Під суміщенням в трудовому законодавстві України розуміється різновид правовідносин між роботодавцем і працівником, що припускає виконання людиною основної та додаткової роботи. Відповідно – профільної для своєї посади, а також тієї, що характерна для інших позицій.

Необхідність в поєднанні нерідко виникає при розширенні виробництва і тимчасової нестачі кадрів в компанії. Або ж, наприклад, через відсутність основного працівника на певній позиції – внаслідок чого інша людина може замінити його за допомогою поєднання.

При даній схемі правовідносин за участю працівника і наймача перший отримує зарплату, по-перше, за своїм контрактом, а по-друге – відповідно до умов договору, визначеними для іншого займаної позиції. При цьому людині можуть йти додаткові надбавки за переробку – якщо буде потрібно його присутність на роботі протягом більш ніж 8 годин, як в стандартний робочий день.

Поєднання реалізується тільки за письмовою згодою працівника – такі норми трудового законодавства України.

Що являє собою заміщення?
Під заміщенням в трудовому законодавстві Українирозуміється тип правовідносин між фірмою-роботодавцем і співробітником, що передбачає тимчасову відмову людини від виконання роботи, характерною для його основною посадою, і виконання ним протягом відповідного періоду трудових функцій по іншій позиції.

Необхідність в заміщенні може виникати на підприємстві, в принципі, з тих же причин, що і у випадку з суміщенням. Зарплата співробітнику, заміщає іншого, нараховується виходячи з умов за договором, встановлених насамперед для замещаемой посади.

Але варто зазначити, що відповідно до норм ТК України роботодавець, якщо на те є виробнича необхідність, має право на строк до місяця залучати працівника до роботи, що не характерною для його трудового договору, за ту ж зарплату, що встановлена для його звичайної посади. При цьому заробіток людини не може бути нижче, ніж в середньому по основній позиції.

Різниця між суміщенням та заміщенням
Головна відмінність суміщення від заміщення в тому, що перший тип правовідносин передбачає одночасне (або розподілене в рамках робочого дня) виконання людиною роботи по своїй і по іншій посаді (іноді – навіть по декількох позиціях). Заміщення ж означає, що співробітник тимчасово відмовляється від виконання роботи за своєю посадою і починає здійснювати трудову функцію, що характеризує іншу позицію в компанії.

Поєднання – правовідносини, в яке співробітник фірми вступає виключно добровільно. Заміщення в загальному випадку також передбачає згоду співробітника на тимчасову зміну роботи, але у визначених законом випадках може бути примусовим. Як правило, це стосується тих ситуацій, коли заміщення потрібно в силу виробничої необхідності.

Посилання на основну публікацію