Чим відрізняється штраф від неустойки?

В українському законодавстві передбачено застосування в різних правовідносинах штрафів і неустойок. Що являють собою ті і інші? Чим відрізняється штраф від неустойки?

Що являє собою штраф?
Під штрафом в цивільному законодавстві України розуміється грошова сума, що підлягає сплаті одним суб’єктом правовідносин на користь іншого – наприклад, контрагента за договором або держави в силу вимог закону, в разі невиконання деякого зобов’язання, обумовленого контрактом або нормами права.

Штраф – це фіксована сума. Вона одноразово нараховується в момент, коли зобов’язання суб’єкта правовідносин вважається не виконаним. Наприклад – в силу прострочення або через некоректної поставки товарів або неякісного надання послуг.

Штраф – поняття, яке використовується не тільки в цивільному законодавстві, але також, наприклад, в адміністративному. Але за своєю правовою природою в більшості правовідносин різні різновиди штрафу мають ряд загальних ознак:

  • фіксованістю суми санкцій;
  • однократностью – в співвідношенні з окремо взятим порушенням, яке призвело до нарахування штрафу.

Обчислення відповідної суми санкцій, в свою чергу, в різних галузях законодавства може мати відчутні відмінності. Так, в цивільному праві штраф нараховується, як правило, виходячи з суми зобов’язань сторін за договором – у відсотках від її величини. В адміністративному праві штраф нараховується зазвичай виходячи з встановлених законом величин.

Що являє собою неустойка?
Під неустойкою в законодавстві України прийнято розуміти грошову суму, яку одна сторона цивільних правовідносин зобов’язується сплатити іншій, якщо не виконає встановлений законом або договором обсяг обов’язків. Наприклад – знову ж таки, в силу прострочення їх виконання або здійснення некоректних дій, пов’язаних з реалізацією зобов’язань за контрактом.

Неустойка, як і штраф, зазвичай виражена у твердій величиною або як відсоток від грошових зобов’язань одного учасника правовідносин перед іншим. Якщо говорити про цивільних відносинах, то за своєю правовою природою вона практично ідентична штрафу. У контрактах між приватними фірмами найчастіше фігурує як раз таки термін «неустойка», а не «штраф».

В інших галузях права (наприклад, адміністративному) поняття неустойки практично не вживається. Даний термін застосовується головним чином в цивільних правовідносинах.

Різниця між штрафом і неустойкою
Основна відмінність штрафу від неустойки в тому, що перший вид санкцій використовується відразу в декількох галузях права, а другий – переважно тільки в цивільних правовідносинах. При цьому у відповідних відносинах термін «штраф» в контрактах, як правило, не фігурує. Замість нього в договорах застосовується поняття неустойки.

За правовою природою обидва види санкцій дуже схожі. Як штраф, так і неустойка припускають сплату зобов’язаним суб’єктом фіксованої грошової суми на користь управненої сторони правовідносин відповідно до договору або закону.

Посилання на основну публікацію