Чим відрізняється шлях від переміщення

Окремі фізичні терміни, змішані з побутовими уявленнями про світ, виглядають дуже схожими. У звичному розумінні шлях і переміщення – це одне і те ж, тільки одне поняття описує процес, а другий – результат.

Але якщо ми звернемося до енциклопедичних визначень, то стане зрозуміло, наскільки серйозна різниця між ними.

Що таке шлях і переміщення

Шлях – це рух, який призводить до зміни місця розташування об’єкта в просторі. Це скалярна величина, яка не має напрямку і позначає загальну подолану відстань. Шлях може здійснюватися по:

  • прямій;
  • криволінійній траєкторії;
  • по колу чи іншим способом.

Переміщення – це вектор, що позначає різницю між початковим і кінцевим місцем розташування точки в просторі після подолання певного шляху. Векторна величина завжди позитивна, а також володіє певним напрямом. Шлях збігається з переміщенням тільки в тому випадку, якщо він здійснюється прямолінійно, а напрямок не змінюється.

Різниця між шляхом і переміщенням

Таким чином, шлях – первинний, переміщення – вторинне. Для першої величини має значення початок руху, друга може обходитися без нього. Головна відмінність між зазначеними поняттями в тому, що шлях не має напрямку, а переміщення – має. Звідси й інші особливості, що характеризують терміни. Так, довжина шляху включає в себе всі відстані, які пройдено об’єктом за певний час.

Переміщення – векторна величина, що характеризує відносну зміну в просторі.

Якщо підприємець вирішив об’їхати чотири торгові точки, кожна з яких знаходиться на відстані 10 кілометрів один від одного, а потім повернутися додому, то його шлях складе 80 кілометрів.

Проте переміщення дорівнюватиме нулю, так як положення в просторі за результатами прямування не змінилося. Шлях завжди позитивний, так як говорити про нього можна лише після того, як почався рух. Для даної величини має значення швидкість, що впливає на загальну дистанцію.

Відмінність шляху від переміщення полягає в наступному:

  • Тип. Шлях – скалярна величина, переміщення – векторна.
  • Спосіб вимірювання. Шлях обчислюється загальним пройденим відрізком, переміщення – зміною місця розташування об’єкта в просторі.
  • Вираз. Переміщення може дорівнювати нулю (якщо рух здійснювався по замкнутій траєкторії), а шлях – ні.
Посилання на основну публікацію