Чим відрізняється шкала Цельсія від шкали Фаренгейта

Всім нам добре відомо, що температура повітря в приміщенні і за його межами вимірюється за шкалою Цельсія. Багато хто також начулися і про існування шкали Фаренгейта, але в чому їх відмінності, знає далеко не кожен. З метою розширення кругозору та поповнення багажу знань висвітлимо це питання докладніше.

Що таке шкала Цельсія і шкала Фаренгейта

Шкала Цельсія – температурна шкала, в основі якої лежать температури замерзання води (0 градусів) і її кипіння (100 градусів).

Шкала Фаренгейта – застаріла шкала температур, нижньою точкою якої є температура плавлення нашатирного спирту і суміші снігу.

Різниця між шкалою Цельсія і шкалою Фаренгейта

У далекому XVIII столітті Даніель Фаренгейт поставив перед собою мету: створити максимально зручну для людини температурну шкалу, яка не має негативних значень. Тому для нижньої позначки він обрав найнижчу з відомих в той час температур – температуру плавлення нашатирного спирту і суміші снігу, позначивши її як нуль градусів. Нижній же відміткою шкали Цельсія стала температура танення льоду і замерзання води, а вищою – температура її кипіння.

Так, згідно зі шкалою Фаренгейта, точка танення льоду знаходиться на позначці 32 градуси, а точка закипання води дорівнює 212 градусам за умови нормального атмосферного тиску. А один градус цієї шкали відповідає 1/180 різниці даних температур. Діапазон від -18 до +38 градусів шкали Цельсія прирівнюється до діапазону від 0 до 100 градусів за шкалою Фаренгейта. Щоб перевести градус Цельсія в градус Фаренгейта, необхідно помножити його на 1,8 і додати 32.

Градус Фаренгейта є застарілою лінійної одиницею вимірювання температури. Протягом тривалого проміжку часу вона активно використовувалася в англомовних країнах, але в 60-70-х роках XX століття була витіснена шкалою Цельсія. Тільки в Белізі і США шкала Фаренгейта раніше знаходить широке застосування в побутових цілях.

Відмінність шкали Цельсія від шкали Фаренгейта полягає в наступному:

  • Нижньої відміткою шкали Фаренгейта є температура плавлення нашатирного спирту і суміші снігу, тоді як найнижчим значенням шкали Цельсія служить температура танення льоду і замерзання води.
  • Діапазон від -18 до +38 градусів шкали Цельсія прирівнюється до діапазону від 0 до 100 градусів за шкалою Фаренгейта.
  • Градус Фаренгейта є застарілою лінійної одиницею вимірювання температури, використовуваної на сьогоднішній день лише в Белізі і США для побутових цілей.
Посилання на основну публікацію