Чим відрізняється робота від послуги

Сучасні суспільні відносини будуються навколо грошей – подобається нам це чи ні. Поняттями, які використовуються найширшедля відображення діяльності людини і результатів його праці, стали «роботи» і «послуги». Чи є вони рівнозначними або між ними існують певні відмінності? Поверхневий аналіз законодавства і практики говорить про те, що дані явища відносяться до різних сфер відносин.

Робота – це діяльність людини, спрямована на створення матеріальних благ, у процесі якої вихідні матеріали набувають новий стан або добуваються. Так, різьба по дереву дає можливість створювати дошки, бруси і меблі. Обробка продуктів харчування перетворює їх на страви та кулінарні шедеври. Таким чином, робота – це фактор виробництва, спрямований на задоволення матеріальних потреб і потреб людини. Синонімом є слово працю, яке ємко виражає даний феномен.

Послуга – це цілеспрямована дія, спрямоване на задоволення нематеріальних потреб споживача. Воно завжди відбувається в інтересах третьої особи на підставі домовленості. Не можна надати послугу самому собі: це суперечить самій суті поняття. Сюди ж відноситься і короткочасне користування чужими предметами без передачі права власності.

Головна відмінність між даними поняттями – це їх вираження, що зафіксовано в законодавстві. Робота – завжди матеріальна: виробництво будівельних матеріалів, хліба, комп’ютерів. Послуга – навпроти, може бути нематеріальній: лікування зубів, психологічна допомога, солярій. Це формує і ставлення до різних категорій. Так, за результатами виконання робіт складається акт, в якому фіксуються основні положення (кількість встановлених вікон, демонтованих рам і т.д.).

Якщо ми говоримо про послуги, то тут справа йде інакше. Складається той же акт про надання послуги, проте мова про матеріальному вираженні результату вже не йде. Його можна сформулювати лише умоглядно. Водночас, різниця між поняттями залежить ще й від того, з чийого боку подивитися на процес.

Так, дизайнер надає клієнту послугу авторського нагляду, яка полягає в контролі якості. Але оскільки він займається цим кожен день, то для нього така діяльність буде роботою. Сфера послуг в усьому світі розширюється, включаючи в себе все нові і нові види. А от старі роботи, які були затребувані раніше, назавжди відходять у минуле. Так, зник працю сажотруса, коваля, телефоністки, оскільки багато дії були автоматизовані.

Варто зауважити, що й послуга, і робота можуть виконуватися на безоплатній основі. Як перший, так і другий вид діяльності, залежно від юрисдикційної прив’язки, легальні або незаконні. Так, не можна займатися роботою з розповсюдження наркотиків, як і не можна надавати послуги з надання приміщення для їх споживання. Порушники несуть покарання відповідно до закону.

відмінність роботи від послуги полягає в наступному:
Сутність. Робота виражається в матеріальній формі, в той час як послуга – ще й у нематеріальній.
Спрямованість. Робота може виконуватися як для себе, так і для іншої людини, послуга – тільки на користь третьої особи.
Результат. Робота спрямована на виробництво певних благ, які володіють фізико-хімічними характеристиками і можуть бути виміряні. У процесі надання послуги вихідні матеріали або перетворюються, або споживаються, і результат можна обчислити лише умоглядно.
Поява нових об’єктів. При наданні послуги оригінальний продукт не створюється: він або відсутній зовсім, або перетвориться старий. За виконанні роботи завжди виходить новий об’єкт, який раніше не існував.

Посилання на основну публікацію