Чим відрізняється рішення від постанови?

Російськими судами можуть прийматися рішення і постанови. У чому їх особливості? Чим відрізняється рішення від постанови?

Що являє собою постанову суду?
Відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу України, під судовою ухвалою потрібно розуміти категорію актів, що видаються судом по завершенні розгляду тієї чи іншої справи. ЦПК України виділяє такі різновиди постанов:

  • судові накази;
  • рішення;
  • визначення;
  • постанови президій.

Усі зазначені різновиди постанов обов’язкові для виконання громадянами, органами влади, приватними фірмами. Будь-яке із зазначених типів постанов дає право зацікавленим суб’єктам звернутися до суду, якщо за фактом видання тих чи інших актів їх інтереси були порушені.

Що являє собою судове рішення?
Відповідно до норм Цивільного процесуального кодексу України, під судовим рішенням слід розуміти різновид постанови, за допомогою якого справа, що розглядається судом, вирішується по суті. Воно повинно бути легітимним і обґрунтованим.

Рішення суду вважається легітимним тільки за умови, що воно прийнято в рамках дотримання встановлених процесуальних норм, а також положень матеріального права, що застосовуються в рамках розглянутого суддями спору або в порядку аналогії закону.

Якщо будь-які норми права суперечать один одному, то суд з метою винесення законного рішення повинен застосувати ті положення, що зафіксовані в джерелі, що має більшу юридичну силу.

Рішення суду вважається обгрунтованим за умови, що при розгляді справи досліджені факти і докази, підтверджена їх достовірність і можливість застосування щодо конкретного спору.

Різниця між рішенням і постановою
Головна відмінність рішення від постанови в тому, що перший термін має більш вузьку застосовність. Однак відповідає він судового акту, який є різновидом постанови.

Більш детально вивчити, в чому різниця між рішенням і постановою, ми можемо, дослідивши відмінності між власне рішенням і іншими зазначеними нами вище різновидами постанови, а саме судовим наказом і визначенням. Вони видаються помітно частіше, ніж постанови президій судів – тому саме їх є сенс розглянути.

Під судовим наказом розуміється документ спрощеного судочинства – у вигляді постанови на рівні першої інстанції, відповідно до якого кредитор отримує право в примусовому порядку стягнути борг з боржника. У той час як судове рішення передбачає розгляд спору по суті, і ця процедура, як правило, не здійснюється в рамках спрощеного виробництва.

Визначення – це постанова на рівні першої інстанції, що відбиває той факт, що спір в цілому або окремі його елементи як раз таки не дозволені по суті. Визначення не може бути, таким чином, елементом рішення, яке повинно бути засновано, як ми зазначили вище, на доведених фактах.

Суди, як правило, виносять тільки 1 рішення по даній справі. Визначень може бути кілька – співвідносні з нерозкритими, не розглянутими по суті аспектами спору.

Судове рішення завжди формує правові наслідки. Якщо воно не оскаржене, то вступає в силу. Визначення зазвичай не формує правових наслідків – воно передбачає, що справа буде розглянута на рівні першої інстанції ще раз. Але є й винятки з цього правила – коли суд виносить ухвалу про припинення справи або про залишення його без розгляду.

Посилання на основну публікацію