Чим відрізняється радіус від діаметра

Окружність являє собою криву лінію, яка утворена з усіх точок, рівновіддалених від однієї певної точки, яку називають центром кола. По-іншому можна дати таке визначення кола: крива, яка замкнута на площині, і всі точки якої, що лежать у тій же площині, що і крива, віддалені від центру на однакову відстань. Кожна точка окружності знаходиться від центру кола на однаковій відстані.

Що таке радіус і діаметр
Радіус – це відрізок прямої, який з’єднує кожну точку кола, яка знаходиться на рівній відстані від центру кола, з центром кола.

Діаметр – це відрізок прямої лінії, що з’єднує будь-які дві віддалені один від одного точки кола і завжди повинен проходити через центр цієї окружності.

Різниця між радіусом і діаметром
Радіусом називають відрізок прямої, який з’єднує кожну точку кола, яка знаходиться на рівній відстані від центру кола, з центром кола. Радіус позначають буквою R. Він показує довжину цього відрізка. Центр кола позначається буквою O.

Діаметром називають відрізок прямої, який завжди повинен проходити через центр кола, і з’єднувати дві будь віддалені один від одного точки кола. Будь-який такий відрізок прямої називають діаметром і позначають буквою D. Довжину діаметра також позначають буквою D.

Чим відрізняється радіус від діаметра

Нехай точки A, B знаходяться на самій окружності, тоді відрізки OA, OB – це радіуси цієї окружності.

Їх довжини рівні: OB = OA.

BA = OB + OA, так як BA = D, а OA = OB = R, то D = 2R.

Діаметр буде дорівнювати двом радіусам. D = 2R. Відповідно, радіус дорівнюватиме половині діаметра: R = D / 2.

відмінність радіусу від діаметра полягає в наступному:
Діаметр завжди дорівнює подвоєному радіусу кола.
Радіус кола дорівнює половині діаметра цієї окружності. R = D/2

Посилання на основну публікацію