Чим відрізняється процесуальне право від матеріального?

В юридичній науці право представлено в двох формах: матеріальне і процесуальне. В тому і іншому випадку виконується регулювальна функція. Розглянемо детальніше кожне з цих напрямків і з’ясуємо, чим відрізняється процесуальне право від матеріального.

Матеріальним називають право, яке містить норми, що упорядковують відносини між людьми в реальному житті. Воно розбивається на ряд галузей. Кожна з них займається своїми питаннями: цивільними, фінансовими, сімейними або іншими.
чим відрізняється процесуальне право від матеріального
Процесуальним називають право, що забезпечує контроль за виконанням норм матеріального права. Цей напрямок безпосередньо пов’язано зі сферою судочинства.

Різниця між процесуальним і матеріальним правом

Йдеться про двох нерозривно пов’язаних юридичних категоріях. А відміну процесуального права від матеріального полягає в їх призначення. Основою є право матеріальне. Його норми визначають поведінку людей в різних сферах життя. В цьому випадку порушуються питання, які стосуються розпорядження майном, трудової діяльності, вступу в шлюб і безлічі інших аспектів.

Але на рівні судового розгляду у справах, пов’язаних з порушенням таких норм, діє процесуальне право. Його приписи регламентують усі процедурні питання. Наприклад, вказуються строки звернення до відповідних органів, порядок виклику свідків, умови оскарження вироку, обов’язки тих, хто задіяний в судових суперечках. При розгляді порушень кримінального характеру норми процесуального права керують діяльністю структур дізнання і слідства.

Особливістю цього напрямку є те, що воно переважно регулює дії суб’єктів, в чиїй особі представлена ​​влада. Взагалі, процесуальне право грає в певному сенсі обслуговуючу роль. Але, незважаючи на це, воно виступає в якості вкрай необхідної юридичної категорії, оскільки гарантує ефективність дії закону.

Узагальнюючи сказане, зробимо короткий висновок про те, в чому різниця між процесуальним і матеріальним правом. Так, перше з них допомагає домогтися виконання норм, прийнятих в державі, а друге – пояснює, чого саме слід дотримуватися добропорядного громадянина. Ці дві гілки права невіддільні одна від одної. Від їх узгодженості залежить забезпечення порядку в суспільстві.

Посилання на основну публікацію