Чим відрізняється прибуток від виручки

Чому гігантські корпорації, що володіють обсягами торгівлі та виручкою в мільярди доларів, терплять збитки? І як невеликі фірми показують дуже високі прибутки, маючи в своєму активі максимум кілька сотень працівників? Економічні терміни сильно перегукуються один з одним, і жонглювання поняттями може використовуватися для маніпуляцій. Особливо важливо розділяти такі категорії, як «прибуток» і «виручка». Незважаючи на гадану синонімічно, вони позначають зовсім різні поняття.

Виручка – це все кошти, одержувані фізичною або юридичною особою за товари або послуги, без урахування витрат на їх придбання. Таким чином, до складу виручки будуть входити всі матеріальні блага, отримані від торгівлі, виробництва, консультаційних послуг. Існують різні способи обчислення даної величини. Виручка може бути касовій (в момент отримання грошових коштів) або нарахованої (в момент передачі товару, незалежно від часу сплати за нього).

Прибуток – це різниця між виручкою підприємства і витратами на її отримання. Дана величина може бути як позитивною, так і негативною. Прибуток виражається в грошовій і натуральній формі і відповідає залишку коштів після вирахування всіх витрат, пов’язаних з веденням господарської діяльності.

Таким чином, якщо витрати на виробництво відсутні, то прибуток буде дорівнює виручці, але на практиці таке відбувається рідко. В інших випадках поняття будуть різними, відбиваючи різні аспекти діяльності підприємства. Так, виручка завжди або позитивна, або дорівнює нулю. Прибуток же може бути як плюсовою, так і мінусової, що пов’язано з особливостями ведення бізнесу.

Виручку можна розрахувати виходячи з обсягів відвантаженої продукції. Адже сьогодні налагоджені факторингові, лізингові схеми та відстрочка платежу. Прибуток же обчислюється тільки за фактом отримання грошей. Розрахувати виручку можна шляхом додавання всіх надходжень коштів на рахунок підприємства. Щоб встановити розмір прибутку, потрібно з доходів відняти всі фінансові витрати, пов’язані з веденням господарської діяльності.

Незалежно від підходів до обчислення (реальний або номінальний), виручка залишається константою. Що стосується прибутку, то вона може бути загальною (різниця між доходами та витратами) і чистої (тієї, що залишилася після сплати податків і зборів). Заниження реального прибутку – це один із способів зниження податкового навантаження на підприємство. Завищення виручки, навпаки, засіб для поліпшення іміджу, створення більшого фінансового «ваги» компанії.

відмінність прибутку від виручки полягає в наступному:
Обчислення. Виручка завжди більше нуля, якщо вона нижче, то говорять про її повній відсутності. Що стосується прибутку, то дана величина може бути або позитивною, або негативною.
Склад. Щоб підрахувати виручку, необхідно обчислити суму всіх коштів, отриманих фізичною або юридичною особою за певний період часу. Підрахунок прибутку складніше: для початку потрібно знати величину всіх доходів і витрат.
Реальне вираз. Виручка може бути «віртуальної», наприклад, якщо компанія працює з відстрочкою платежу, надаючи своїм клієнтам можливість внести гроші пізніше. Прибуток може бути виражена тільки за фактом всіх розрахунків, коли кошти або отримані на руки, або переведені на банківський рахунок.
Вираз. Виручка – величина однозначна, так як вона складається з усіх надходжень. Прибуток же може бути валової (загальної) та чистої (залишилася після сплати всіх зборів на користь держави).

Посилання на основну публікацію