Чим відрізняється прибуток від чистого прибутку?

При економічному аналізі діяльності комерційного підприємства експерти можуть оцінювати такі показники, як прибуток і чистий прибуток. У чому їх специфіка? Чим відрізняється прибуток від чистого прибутку?

У чому сутність прибутку підприємства?
Термін «прибуток» має досить багато значень. У загальному випадку під нею розуміється різниця між доходами компанії (у вигляді грошових надходжень від продажу товарів, надання послуг) і витратами фірми (такими як оплата сировини, праці персоналу, роботи посередників і т. Д.).

В економічній теорії прибуток класифікується на 2 основні різновиди:

  • бухгалтерську;
  • економічну.

Під бухгалтерської розуміється прибуток, яка відображає різницю між тими доходами, що приймаються до бухобліку, і витратами – також зафіксованими в бухгалтерських регістрах. Обчислюється розглянутий показник відповідно до використовуваних на підприємстві нормами – російськими або міжнародними.

Під економічною розуміється прибуток, що обчислюється, як правило, поза офіційними норм і враховує:

  • різницю між показниками по бухгалтерського прибутку і витратами, які не відображені в бухгалтерському обліку;
  • недоотриманий виручку або упущену вигоду (яка зазвичай має розрахунковий характер).

У числі найважливіших з точки зору оцінки господарської ефективності підприємства видів прибутку – чистий. Вивчимо її специфіку.

У чому сутність чистого прибутку підприємства?
Під чистим прибутком прийнято розуміти певний відсоток від балансового прибутку фірми, що утворюється за фактом сплати компанією податків, соціальних відрахувань та інших платежів до державного бюджету. Чистий прибуток – капітал, який власник бізнесу має право використовувати так, як вважатиме за потрібне, – з метою інвестицій у виробництво, поповнення оборотних коштів. Даний капітал може бути при необхідності перевести в готівку.

Обсяг чистого прибутку залежить:

від величини бухгалтерського прибутку;
від ступеня податкового навантаження на бізнес.
чим відрізняється прибуток від чистого прибутку

Є економісти, які вважають, що обсяг чистого прибутку правомірно обчислювати також з урахуванням кредитних зобов’язань компанії, а якщо точніше – відсотків, сплачуваних за позиками. Як правило, при розрахунку чистого прибутку не розглядаються критерії недоотриманої вигоди – але неофіційно, при внутрішньокорпоративному аналізі роботи підприємства вони можуть застосовуватися.

Різниця між прибутком і чистим прибутком
Головна відмінність прибутку від чистого прибутку в тому, що перша обчислюється без урахування сплати фірмою податків і зборів. Розрахунок другий якраз таки передбачає їх розгляд. Прибуток в бухгалтерській її різновиди – основа для обчислення чистої. Саме її слід зменшувати на величину податків і зборів. У деяких випадках – також на величину кредитних відсотків, сплачуваних компанією.

Можна відзначити, що прибуток в економічній різновиди – показник неофіційний, тому, як правило, він не береться до уваги при обчисленні чистого прибутку фірми. Хоча стандарти внутрішньокорпоративного аналізу, прийняті в фірмі, нерідко припускають розрахунок другого показника з урахуванням недоотриманого вигоди.

Посилання на основну публікацію