✅Чим відрізняється практична робота від лабораторної?

В процесі навчання студент може виконувати практичні та лабораторні роботи. У чому полягає їх специфіка? Чим відрізняється практична робота від лабораторної?

У чому особливості практичної роботи?

Практична робота – це завдання для студента, яке повинно бути виконано на тему, визначеної викладачем. Передбачається також використання рекомендованої їм літератури при підготовці до практичної роботи і плану вивчення матеріалу. Розглядається завдання в ряді випадків включає додаткову перевірку знань студента – за допомогою тестування або, наприклад, написання контрольної роботи.

Головна мета проведення практичної роботи полягає у виробленні у студента практичних умінь, пов’язаних з узагальненням і інтерпретацією тих чи інших наукових матеріалів. Крім того, очікується, що результати практичних занять будуть згодом використовуватися учням для освоєння нових тем.

Завдання викладача, який сприяє підготовці студентів до заходів, про які йде мова, полягає в складанні послідовного алгоритму освоєння учнями необхідних знань, а також в підборі методів об’єктивної оцінки відповідних знань.

В даному випадку можливий індивідуальний підхід, коли перевірка вмінь студента здійснюється у той спосіб, який найбільш зручний для учня з точки зору викладу інформації для викладача. Так, одним студентам більш зручна письмова форма перевірки знань, іншим – усна. Викладач може враховувати переваги тих і інших.

Підсумки проведення практичного заняття найчастіше не впливають на подальшу оцінку студента на іспиті. В ході даного заходу завдання викладача – зрозуміти поточний рівень знань учнів, виявити помилки, що характеризують розуміння теми з їх боку, і сприяти виправленню недоліків в освоєнні знань – з тим, щоб вже на іспиті студент виклав розуміння теми більш коректно.

У чому особливості лабораторної роботи?

Під лабораторної роботою найчастіше розуміється навчальне заняття, в рамках якого здійснюється той чи інший науковий експеримент, спрямований на отримання результатів, які мають значення з точки зору успішного освоєння студентами навчальної програми.

У процесі лабораторної роботи студент:

  • вивчає практичний хід тих чи інших процесів, досліджує явища в рамках заданої теми – застосовуючи методи, освоєння на лекціях;
  • зіставляє результати отриманої роботи з теоретичними концепціями;
  • здійснює інтерпретацію підсумків лабораторної роботи, оцінює придатність отриманих даних на практиці, як джерело наукового знання.

У ряді випадків студентам потрібно провести захист свого лабораторної роботи, в рамках якої деякої аудиторії слухачів представляються подробиці проведення дослідження, а також доведення правомірності висновків, до яких прийшов учень.

Часто захист лабораторної роботи здійснюється в порядку індивідуальної взаємодії студента з викладачем. У цьому випадку за підсумками дослідження учень формує звіт (за встановленою або розробленою формою), який направляється на перевірку викладачем.

Слід зазначити, що успішне виконання лабораторної роботи, як правило, є важливим критерієм успішної здачі іспитів студентом. Викладач розглядає можливість виставляння високих оцінок учням тільки в тому випадку, якщо вони зуміють уявити до здачі іспиту практичні результати застосування знань, отриманих на лекціях.

Різниця між практичною і лабораторною роботою

Головна відмінність практичної роботи від лабораторної полягає в цілях їх проведення. Так, типова практична робота ініціюється викладачем в основному для перевірки обсягу знань, лабораторна – для оцінки здібностей учнів застосовувати отримані знання на практиці, в ході експерименту.

Інший критерій полягає в обмеженому вплив результатів практичної роботи на підсумкову оцінку студента. Своєю чергою, типова лабораторна робота, як ми зазначили вище, може бути найважливішим фактором успішної здачі учням іспиту.

Типові лабораторні роботи характерні головним чином для природничо-наукових дисциплін – фізики, хімії, біології. Практичні – проводяться в рамках навчання за різними науковими напрямами, включаючи гуманітарні.

Відмінності між роботами, про які йде мова, простежуються також на рівні методів перевірки знань учнів. У випадку з практичними роботами це усний чи письмове опитування, тестування. При лабораторних заходах інструментом перевірки знань студента може бути процедура захисту результатів дослідження.

Варто відзначити, що лабораторна і практична роботи мають ряд загальних ознак. Таких як, наприклад:

  • виконання відповідно до плану, рекомендованим викладачем, а також з використанням заданого переліку літературних джерел;
  • спрямованість на виявлення поточного рівня знань учня.
Посилання на основну публікацію