Чим відрізняється праця людини від «праці» тварини?

Іноді дії тварин дуже нагадують працю людини. Наші «менші брати» теж облаштовують житло, видобувають і запасають їжу, піклуються про потомство. Але все ж механізми, за якими здійснюється діяльність людей, дещо інші. Отже, чим відрізняється праця людини від «праці» тварини?

 

Визначення

У прямому значенні трудовий називається свідома діяльність, пов’язана з задоволенням потреб. Вона є одним із способів взаємодії людини зі світом. Така діяльність спрямована на перетворення предметів природи в необхідні продукти. Праця може бути і інтелектуальним, коли виконується переробка інформації.

 

Різниця між працею людини та «працею» тварини

Є ряд ознак, що вказують на те, що діяльність людей перебуває на особливому рівні. Так, важлива відмінність праці людини від «праці» тварини можна помітити, зробивши порівняння з точки зору постановки цілей. Тільки люди здатні, ще не приступивши до роботи, представляти в деталях кінцевий результат, а в процесі праці прагнути до здійснення задуму. Тваринам ж не властиво цілепокладання.

 

Часто людина спочатку думає, що і за чим слід робити, підбирає оптимальні способи досягнення мети, словом, проявляє усвідомленість. Тварини не здатні так мислити, щось планувати, вони діють інстинктивно. Якщо людина нерідко використовує працю творчий підхід, то тварини позбавлені цієї можливості. Ні одне з них, за рідкісним винятком, не в змозі винаходити оригінальні шляхи вирішення різних завдань.

Наступна відмінність стосується застосування знарядь праці. Якщо говорити про людину, то він чітко розуміє, який інструмент необхідно використовувати в конкретному випадку. Крім того, люди не тільки застосовують за призначенням часом досить складні в управлінні машини і механізми, але й самі їх створюють. Тварини між тим можуть використовувати у своїх діях предмети природи, але виготовлення знарядь праці для них недоступне.

 

У чому різниця між працею людини та «працею» тварини ще? У тому, що такий вид діяльності у людей часто набуває громадський характер. Це означає, що людині властиво трудитися в колективі, де є взаємодопомога, обмін досвідом, спільне прийняття рішень. Тваринам не притаманна така форма спілкування. Навіть при враженні чіткої організації (бджоли, мурахи) вони в кінцевому рахунку тільки діють, керуючись інстинктами і рефлексами, а не трудяться, як це робить людина.

Посилання на основну публікацію