Чим відрізняється повірка від перевірки?

Є два досить близьких терміна – «перевірка» і «перевірка». Але, незважаючи на співзвуччя, вони істотно розрізняються. В яких випадках застосовується той і інший? Чим відрізняється повірка від перевірки?

Що являє собою повірка?
Під повіркою найчастіше розуміється процедура, в рамках якої здійснюється дослідження відповідності деякого вимірювального приладу (наприклад, лічильника води) метрологічним вимогам. У разі з лічильником це буде точність в співвідношенні з обсягом вимірюваної води.

Результати перевірки можуть бути закріплені в окремому документі. У випадку з тим же лічильником це буде паспорт відповідного пристрою. Повірки, як правило, здійснюються з встановленою періодичністю або ж при появі обставин, які зумовлюють виникнення необхідності в них.

Порядок проведення багатьох видів перевірок регулюється законодавчо. Так, в Україні є окремий закон, що встановлює норми, за якими здійснюються відповідні дослідження приладів.  В даному нормативному акті сказано, що перевірка – це процедура, в рамках якої виконуються операції, спрямовані на виявлення відповідності інструментів вимірювань встановленим метрологічним вимогам.

Те, які це можуть бути інструменти, відповідно до закону має визначати Уряд України за допомогою видання підзаконних актів. Є й міжнародні норми, за якими можуть проводитися перевірки. Їх розробка спрямована на уніфікацію відповідних вимірювань в різних державах, які активно співпрацюють в якій-небудь сфері, де задіюються метрологічні вимірювання.

Повірки можуть проводитися державними органами – метрологічними службами або ж компетентними недержавними організаціями. Їх завдання – проводити вимірювання в рамках поставлених завдань за умови забезпечення їх відповідності нормам закону.

Існує кілька основних типів перевірок:

  • первинна (вона передбачає вимірювання метрологічних характеристик будь-якого приладу до того, як він буде введений в експлуатацію під час вступу з фабрики або ж після ремонту);
    періодична (вона передбачає вимірювання метрологічних показників вимірювального приладу в процесі його експлуатації – як правило, за графіком);
  • позачергова (вона передбачає вимірювання приладів в разі виникнення певних обставин – наприклад, якщо працівником підприємства, задіє той чи інший вимірювальний інструмент, буде відмічено, що він функціонує не цілком коректно);
    інспекційна (вона передбачає вимірювання приладів при безпосередній участі фахівців державних служб – в порядку нагляду);
  • експертна (передбачає детальне вивчення властивостей вимірювального приладу – не тільки на предмет його точності та інших ключових експлуатаційних характеристик, але також функціональності його основних вузлів, стабільності роботи елементів управління, якості збірки).

Що являє собою перевірка?
Термін «перевірка» – вельми місткий. Що стосується технічної сфери, найчастіше він позначає процедуру, в рамках якої здійснюється вивчення будь-якого об’єкта на предмет конкретних якостей, що цікавлять перевіряючого. Наприклад, якщо це продукт харчування, можуть перевірятися термін його придатності, зовнішній вигляд, смакові якості. Якщо це вимірювальний прилад – може перевірятися його функціональність.

В цілому «перевірка» – термін більш широкий, ніж «повірка». Перевірки бувають дуже різними і часто не пов’язаними з технічною сферою в принципі.

Різниця між повіркою і перевіркою
Головне, ймовірно, відміну повірки від перевірки – ступінь придатності кожного з термінів. Перше поняття може використовуватися фактично тільки в одному контексті – метрологічних вимірювань. Перевірка – незрівнянно більш ємний термін. Він може стосуватися технічної, правової, наукової сфер.

Якщо порівнювати обидва поняття стосовно деякої загальної області (де і те і інше вживати буде коректно), то можна відзначити, що термін «перевірка» відповідає, як правило, істотно менше стандартизованим процедурам в метрологічної сфері в порівнянні з повіркою. Яка, як ми зазначили вище, може регулюватися на рівні державних нормативних актів.

чим відрізняється повірка від перевірки

Наприклад, перевірка лічильника буде зводитися до дослідження його фактичної функціональності – досить лише подивитися, «крутиться» він, чи реагує на посилення або зменшення напору води. Немає сенсу строго регламентувати цю процедуру. Повірка лічильника – більш глибоке його вивчення на предмет коректності роботи. Дана процедура, в свою чергу, цілком може бути детально регламентована.

Відзначимо, що в рамках перевірки можуть бути передбачені – в тому числі і на рівні законодавчого регулювання – окремі перевірки будь-яких об’єктів або процесів. Наприклад, при перевірці лічильника інструкцією може бути передбачена перевірка герметичності з’єднання приладу з водопровідною трубою або, наприклад, перевірка цілісності тих чи інших частин відповідного пристрою.

І навпаки – перевірка може припускати проведення повірки. Наприклад, якщо мова йде про перевірку коректності загальнобудинкового лічильника води, можуть бути проведені перевірки тих приладів, що встановлені в квартирах мешканців.

Посилання на основну публікацію