✅Чим відрізняється потреба від попиту?

В економічній науці при дослідженні різних закономірностей ринку можуть аналізуватися такі явища, як потреби і попит. Що вони собою являють? Чим відрізняється потреба від попиту?

Що розуміється під потребою?

З точки зору економічних досліджень потреба – це індивідуалізоване відчуття необхідності в придбанні людиною будь-якої речі або користування будь-якої послугою. Потреба може бути:

  • разової (випадково виникає) або системної;
  • суб’єктивної і об’єктивної;
  • сформувалася в силу внутрішніх переконань або нав’язаної людині ззовні.

У ряді випадків потреба може перерости в попит. Вивчимо його специфіку докладніше.

Що розуміється під попитом?

З точки зору економічних досліджень попит – це індивідуалізоване або ж групова поведінка, яке виражається в стійкому прагненні, відповідно, окремих людей або їх груп з тією чи іншою періодичністю купувати будь-які товари або користуватися деякими послугами.

Класифікація попитів може бути здійснена за схемою, схожою на розглянуту нами вище – по якій потреби діляться на різні категорії. Так, попит може:

  • виражатися в системному або несистемно поведінці споживачів;
  • зумовлюватися суб’єктивним або об’єктивним прагненням людей купувати товари і користуватися послугами;
  • зумовлюватися внутрішніми переконаннями споживачів або ж нав’язаними ззовні зразками купівельної поведінки.

Різниця між потребою і попитом

Головна відмінність потреби від попиту в тому, що перше економічне явище має пасивний, непостійний характер, а друге – активний і сформувався. Людина, яка має потребу, необов’язково піде тут же її задовольняти в магазині. С

воєю чергою, у нього може сформуватися стійкий попит на ті чи інші товари та послуги – в цьому випадку він буде прагнути при першій можливості його задовольнити.

Але варто відзначити, що потреба – в більшості випадків обов’язкова умова появи попиту. При її відсутності у людини не буде формуватися попит на товари і послуги.

Потреба практично завжди має індивідуалізований характер. Купівельні переваги однієї людини можуть значно відрізнятися від тих, що характеризують особистості інших людей, навіть якщо у них багато спільного і їх правомірно віднести до однієї соціальної групи.

Потреба можна досить приблизно відобразити в конкретних показниках – наприклад, в одиницях товарів або послуг, оскільки в силу різних причин вона здатна часто змінюватися.

Своєю чергою, попит може бути, як ми зазначили вище, як індивідуалізованим, так і груповим. Його можна відобразити в конкретних цифрах – відповідних, наприклад, такого-то кількості речей або послуг в місяць в прив’язці до тієї чи іншої групи покупців.

Посилання на основну публікацію