Чим відрізняється постіндустріальна структура економіки від індустріальної?

В еволюції економіки дослідники виділяють індустріальний і постіндустріальний етапи. У чому особливості кожного з них? Чим відрізняється постіндустріальна структура економіки від індустріальної?

У чому специфіка постіндустріальної структури економіки?

У постіндустріальній економіці провідним сектором якими є постійні інновації – в сфері промисловості, інформаційних технологій, сервісів, в галузі освіти. Головні особливості господарства відповідного типу:

  • конкурентоспроможність на світовому ринку (затребуваність експортованих товарів, відсутність потреби імпортувати аналогічні вироби);
  • висока динаміка розвитку за рахунок інтенсивної зміни технологічної бази в різних сегментах;
  • швидка окупність підприємств, як наслідок – інвестиційна привабливість;
  • великий обсяг ВВП – за рахунок більш інтенсивного випуску товарів, послуг, поліпшення їх якості і правомірного підвищення ціни;
  • стійкість – за рахунок економії використовуваних ресурсів, зацікавленості в стабільності з боку зовнішніх партнерів.

Головний ресурс постіндустріальної економіки і умова її розвитку – знання. Тому високий рівень освіти в державі – головний фактор успішного будівництва відповідної національної системи господарства.

У чому специфіка індустріальної структури економіки?
В індустріальній економіці провідний сектор – виробництво. Це можуть бути різні сфери – машинобудування, текстильна промисловість, виробництво продуктів харчування, випуск хімічної продукції.

Головні критерії успішності підприємств в індустріальній економіці – кількість і якість товарів, що випускаються, а також наявність стабільного попиту на них. Модернізація виробничих ліній здійснюється переважно в силу необхідності підтримки потрібної кількості, якості товарів, що випускаються, а також збереження попиту на них – якщо, наприклад, покупці починають віддавати перевагу більш технологічні вироби у конкурентів.

Індустріальна економіка, як правило, розвивається помірними темпами – в силу відносно високою стабільності технологічних стандартів і способів виробництва. Окупність бізнесів не дуже оперативна, обсяг ВВП – достатній, але звичайно не характеризується видатними показниками, стійкість господарства може бути різною – залежно від особливостей організації виробництва в конкретній державі.

Різниця між постіндустріальної та індустріальної структурою економіки

Головна відмінність постіндустріальної структури економіки від індустріальної – в тому, що перша система господарства характеризується пріоритетом інновацій та забезпечення динаміки зростання, друга – тим, що знаходяться в ній економічні суб’єкти прихильні стабільності виробництва товарів і попиту на них. Звідси – різниця між господарствами в аспекті динаміки розвитку, інвестиційної привабливості, стійкості.

Варто відзначити, що постіндустріальна економіка – наступна еволюційна ступінь розвитку індустріальної. Теоретично можливий і регрес більш розвиненою господарської системи – внаслідок економічних криз, політичної нестабільності.

Посилання на основну публікацію