✅Чим відрізняється популяція від виду

✅ Популяція і вид – поняття, з якими школярі знайомляться на уроках загальної біології. Обидва терміни пов’язані з позначенням групи рослин або тварин, які об’єднані рядом параметрів. Але що це за параметри? Як правильно вживати терміни? І яка між ними різниця? Спробуємо з’ясувати.

Що таке популяція і вид

Популяція – це спільнота, сукупність, група тварин, рослин або грибів одного виду, які живуть на певній території в якийсь відрізок часу. Популяція як термін активно використовується в біології, в екології, в медичній географії, в демографії. Наприклад, популяція дзеренів в Даурської заповіднику, популяція антилоп-гну в кратері Нгоронгоро або популяція левів у тому ж самому кратері вулкана Нгоронгоро.

Вид – це живі організми, які максимально схожі між собою, якщо не брати до уваги гендерні відмінності, метаморфози, різні життєві цикли і вікові зміни. У межах виду особини повинні плодовито схрещуватися. Схрещування з іншими видами не дає потомства. Тварини, рослини або гриби одного виду можуть бути поширені по всій Землі. Приклад – чорний дрізд, слон індійський, рожева чайка, гренландський кит.

Традиційна видова назва складається з двох слів. Бінарна система була введена Карлом Ліннеєм. Назва живої істоти дублюється на латині: слон індійський – Elephas maximus, вовк сірий – Canis lupus. Бінарна система була введена Карлом Ліннеєм.

Порівняння популяції і виду

У чому ж різниця між популяцією і видом? Як ми вже говорили, популяція – це група живих організмів, які належать до одного виду. Вони приурочені до якоїсь певної географічної місцевості або середовищі, яка не дає їм вступити в контакт з іншими представниками їх виду. Але ця ізоляція не впливає на здатність групи до відтворення. Якщо взяти все той же кратер Нгоронгоро, то в ньому проживає 15 тисяч антилоп гну.

Цієї кількості достатньо, щоб тварини знаходили собі партнерів для схрещування і давали здорове потомство. Але там же, в кратері, проживає сотня левів. Проведені дослідження показали, що всі леви мають 15 спільних предків. Це дозволяє припустити, що дана популяція буде ослаблена близькоспорідненим схрещуванням, провідним до появи різних генетичних захворювань.

Якщо тварини або рослини залишають межі своєї резервації, то вони здатні давати здорове і численне потомство, схрещуючись з представниками свого виду, що живуть на інших територіях.

Основоположники еволюційних теорій вважають популяцію найменшою одиницею еволюційного процесу, яка може призвести до утворення нових видів. Класикою є дослідження Чарльза Дарвіна на Галапагоських островах. На кожному з них була знайдена ізольована популяція в’юрків, яка з часом розвинулася в окремий вид.

Вид – це набір особин, які схожі за цілою низкою критеріїв. Першим з них є морфологічний – зовнішній – вид. Навіть дитина виявить зовнішні відмінності між ведмедем гімалайським і ведмедем бурим, індійським і африканським слоном, горбатим і гренландським китом.

На другому місці йде цитогенетичний критерій, коли аналізуються кількість, розмір, форма і будова хромосом, виділених з клітин живих організмів. Наприклад, у миші-полівки киргизької вчені нарахували 54 хромосоми, а у полівки східноєвропейської – 52. Каріотип дозволяє розділити види, які мають значну зовнішню схожість. У цитогенетичний аналіз, крім підрахунку хромосом, входить порівняння ДНК і однотипних молекул білка.

Третім критерієм є еколого-географічний. Мається на увазі, що більшість видів мають конкретне місце проживання: африканський слон – в Африці, індійський – в Індії, гімалайський ведмідь – в Китаї, а койоти – у Північній Америці. Іноді ареали поширення близькоспоріднених видів нашаровуються і перехрещуються.

Четвертий критерій – це репродуктивна ізоляція, коли тварини можуть вдало розмножуватися тільки в межах свого виду. Наприклад, мул, який є результатом схрещування кобили і віслюка, не здатний до відтворення. Це відбувається через різної кількості хромосом у батьківських особин.

Відмінність популяції від виду полягає в наступному:

  1. Поняття «вид» ширше, ніж «популяція».
  2. Чисельність живих організмів одного виду більше, ніж чисельність популяції, за умови, що вона не є єдиним місцем проживання та існування даного виду.
  3. Особини одного виду різних популяцій здатні давати численне потомство. Особи різних видів таке потомство не виробляють.
Посилання на основну публікацію