Чим відрізняється полімеризація від поліконденсації

При реакції полімеризації на виході отримують тільки полімери. У ході поліконденсації продуктом реакцій стають полімери та низькомолекулярні речовини.

Що таке полімеризація і поліконденсація

У процесі полімеризації послідовно з’єднуються як однакові, так і різні молекули мономерів, вибудовуючи одну складну молекулу полімеру (високомолекулярної речовини) без виділення і утворення побічних продуктів – низькомолекулярних сполук. Тому на виході отримують полімер з точно таким же елементарним складом, що і мономер.

У процесі поліконденсації молекули одного або декількох мономерів, з’єднуючись між собою, утворюють макромолекулу полімеру і побічно виділяють той чи інший низькомолекулярний продукт (воду, спирт, хлороводень або аміак). Поліконденсація лежить в основі біосинтезу целюлози, нуклеїнових кислот і, звичайно, білків.

Порівняння полімеризації і поліконденсації

У чому різниця між полімеризацією і поліконденсацією? Ці два процеси схожі тим, що на його початку в реакцію вступає вихідний мономер. А далі при полімеризації в реакційній системі на всіх стадіях поточного процесу присутні збільшуючі активні ланцюги, вихідний мономер і закінчивші зростання макромолекули. А в процесі поліконденсації мономер, як правило, вичерпується на початкових стадіях реакції, що відбувається, і надалі в системі залишаються лише полімери (олігомери), взаємодіючі один з іншим.

Для полімеризації і поліконденсації однаково важлива реакційна здатність потрібних мономерів і, звичайно, їх будова. У ході полімеризації реакції, що виникають між збільшуючими молекулами, як правило закінчуються обривом ланцюгів.

А при поліконденсації реакції, що протікають між збільшуючими молекулами, – це основні реакції зростання полімерних ланцюгів. Довгі ланцюги формуються за рахунок взаємодії олігомерів.

Полімеризація протікає за трьома стадіями: ініціювання, росту ланцюга і обриву ланцюга. При цьому центрами зростання полімерного ланцюга є катіони, вільні радикали або аніони. Функціональність (кількість реакційних центрів в молекулі) впливає на утворення тривимірних, розгалужених або лінійних макромолекул.

Відмінність полімеризації від поліконденсації полягає в наступному:

  • Для поліконденсації характерно виділенням побічних продуктів – низькомолекулярних речовин, таких як вода або спирт;
  • При полімеризації продуктами реакції стають тільки полімери;
  • Біосинтез целюлози, білків і нуклеїнових кислот можливий завдяки реакції поліконденсації.
Посилання на основну публікацію