Чим відрізняється податковий прибуток від бухгалтерського?

Існує два найважливіших фінансових показника господарської діяльності підприємства – податкова і бухгалтерська прибуток. У чому полягають їх особливості? Чим відрізняється податковий прибуток від бухгалтерського?

Факти про податкового прибутку
Під податковим прибутком прийнято розуміти різницю між доходами і витратами, яка формує базу оподаткування – в разі, якщо фірма застосовує такі системи обчислення зборів, як, наприклад, ССО за схемою «доходи мінус витрати» або ОСН. Всі ті фінансові показники, що підлягають оподаткуванню, складають податкову прибуток.

Вона може відрізнятися, зокрема, від економічного прибутку, яка визначається як різниця між фактичними доходами і витратами, зменшену в деяких випадках на величину альтернативних витрат.

Можна відзначити, що в тих випадках, коли витрати фірми перевищують доходи (і, відповідно, податок обчислюватися за підсумками комерційної діяльності не може), фінансові фахівці організації фіксують негативну податкову прибуток, або збиток.

Факти про бухгалтерської прибутку
Під бухгалтерської прибутком розуміється різниця між доходами і витратами, що визначається відповідно до методами бухобліку, які, як правило, фіксуються законодавчо. Найчастіше подібні методи означають виключення з розрахунку тих доходів і витрат, які не підтверджені документально. До них можуть бути віднесені ті ж альтернативні витрати (враховуються, як ми зазначили вище, при визначенні економічного прибутку).

Як правило, при розрахунку бухгалтерського прибутку основними витратами визнаються:

  • витрати на виробничих лініях;
  • витрати, пов’язані із закупівлею сировини і матеріалів;
  • витрати на сплату відсотків;
  • витрати на збут виробленої продукції.

Різниця між податковим і бухгалтерським прибутком
Головна відмінність податкового прибутку від бухгалтерської – в методології та цілях їх обчислення. Фактична величина і тієї й іншої може збігатися. Податковий прибуток визначається за тими критеріями, які зафіксовані в НК РФ і застосовуються з метою обчислення коректної величини зборів, що повинні сплачуватися фірмою в бюджет. Бухгалтерська прибуток обчислюється, відповідно до правил бухобліку, виходячи з документально підтверджених операцій. В обох випадках до уваги не беруться альтернативні витрати компанії.

чим відрізняється податкова прибуток від бухгалтерської

В принципі, між податковим і бухгалтерським прибутком набагато більше подібностей, ніж відмінностей. Вони здатні обчислюватися на основі одних і тих же документів – рахунків-фактур, виписок, актів і т.д. Бухгалтерська прибуток, як і податкова, буває негативною.

Слід зазначити, що при деяких системах оподаткування може обчислюватися бухгалтерський прибуток, але необхідність у визначенні податкової відсутня, так як величина зборів, які фірма повинна сплачувати до бюджету, визначається виходячи з інших критеріїв. Це можливо, якщо, наприклад, компанія платить податки за схемою ССО «доходи», по ЕНВД або патентній системі оподаткування.

Зазначені схеми здійснення розрахунків з державою не припускають обліку витрат, а у випадку з патентом і ЕНВД не має значення також і величина доходів. Але бухгалтерський прибуток, так само як і економічна, в фірмах, які працюють за ССО «доходи», ЕНВД або ПСН, може обчислюватися – особливо якщо підприємство зобов’язане вести бухгалтерський облік згідно із законом, а також звітувати перед інвесторами.

Посилання на основну публікацію