Чим відрізняється площу від периметра

Площа і периметр – дві чисельні характеристики, часто використовувані в геометрії. Для їх обчислення застосовують одні й ті ж параметри, але зміст кінцевих величин має принципові відмінності. На упаковці багатьох товарів зазначається площа або розміри сторін у вигляді A х B (якщо мова йде про товар, одна зі сторін якого має форму прямокутника).

Що таке площу і периметр?
Площа – величина, що характеризує розмір поверхні, яку займає геометрична фігура.

Периметр – розмір меж (контуру) геометричної фігури.

Поняття застосовні для кожної геометричної фігури і виражаються в різних одиницях. Розрахунок периметра і площі визначається одиницями вимірювання параметрів, використовуваних для їх обчислення: довжин сторін, діаметра, висоти. В геометрії вказані параметри найчастіше вимірюються в мм, см, м.

Порівняння площі та периметра
У чому ж різниця між площею і периметром? Периметр позначається великою буквою P, використовується при вимірюванні багатокутників і визначається як сума довжин його сторін. Площа позначається буквою S і може бути використана як чисельна характеристика поверхні, що має різний контур, в тому числі викривлений. Поняття «квадратура» частково відображає зміст площі, в основі якої покладено вимір квадрата поверхні.

Найпростіший випадок – квадрат. Довжини його сторін рівні, тому для обчислення периметра досить помножити одну сторону на 4. Формула виглядає так:

Р = a + a + a + a = a х 4, де а – сторона квадрата.

Для обчислення площі квадрата використовується інша формула:

S = a х a = a2.

відмінність площі від периметра полягає в наступному:
У випадку з периметром йдеться про розміри контуру, у разі площі – про розміри поверхні.
Одиниця виміру S визначається як квадрат одиниці виміру характеристик поверхні, для периметра вона дорівнює одиниці виміру сторін багатокутника.
Периметр характеризує розміри багатокутника, площа – більш широке поняття, уживане для поверхонь з різним контуром.
Формули для визначення площ сильно розрізняються, а для визначення периметра досить просто скласти сторони багатокутника.

Посилання на основну публікацію