✅Чим відрізняється план від карти

✅ Карта вважається другою мовою географії. Ця мова лаконічна і економна, вона доступна будь-якій людині. Стародавні мореплавці називали карту «альфою і омегою» географічних досліджень.

Вирушаючи в експедицію, мандрівники збирали всі карти, які існували по даному регіону. По поверненню, за результатами їхніх досліджень і вимірювань складалися нові карти. План є однією з різновидом карти, хоча може розглядатися як самостійний документ. Подивимося ж, чим карта відрізняється від плану.

План – це креслення на папері, яке зображує невелику ділянку місцевості в зменшеному вигляді. Іншими словами, план – це зменшена копія земної поверхні. Всі об’єкти на плані показані умовними знаками. Вони досить примітивні і нагадують зображувані предмети на інтуїтивному рівні.

Наприклад, всі гідрографічні об’єкти промальовані блакитним кольором, ліс – зеленим. Знак «луг» нагадує стебло трави, а «кладовище» – хрест, який встановлюють на могилах. Всі умовні знаки, які використовують при створенні плану, є загальноприйнятими.

Масштаб плану великий – 1:200 000. Він може бути 1:100 000, 1:50 000 і більше.

Всі об’єкти, зображені на плані, підписані.

Крім назви річок або вулиць, на папері можна знайти інформацію про породи дерев у лісі або корисні копалини, що видобуваються з кар’єру.

На плані обов’язково позначаються сторони горизонту. Для цього малюють стрілку, спрямовану на північ. Якщо її немає, то прийнято вважати, що верхній край плану – північ, нижній – південь, ліворуч – захід, справа – схід. Від умовного центру плану визначаються частини або райони населеного пункту.

План і карта
План і карта

Плани використовуються при плануванні забудови міста або села, при прокладанні доріг, ліній електропередач або трубопроводів, при розміщенні посівів, а також туристами.

Карта – це узагальнене зображення земної поверхні на площині в певному масштабі за допомогою умовних знаків. На сучасній карті обов’язково присутня сітка з пересічних паралелей і меридіанів.

Всі об’єкти і явища на карті зображуються умовними знаками, способом значків і ареалів, лінійними або динамічними значками, ізолініями і за допомогою пошарового забарвлення. Кожна карта має легенду, в якій розшифровується сенс знаків.

Карти діляться на чотири групи:

 • по охопленій території;
 • за масштабом;
 • за змістом;
 • за призначенням.

За охопленою територією карти можуть бути ті, які зображують всю планету, конкретну півкулю, материк або його частину, країну, область або місто. За масштабом вони діляться на:

 • дрібномасштабні;
 • середньомасштабні;
 • великомасштабні.

За змістом карти можуть бути:

 • загальногеографічними;
 • комплексними;
 • тематичними.

За призначенням вони поділяються на:

 • навчальні;
 • військові;
 • туристичні.

Перші карти створювалися на бересті, бивнях мамонта, глиняних табличках, обривках шкіри або закопчених стінах печер. Відома найдревніша карта Ератосфена, на яку за 2 століття до н. е. була нанесена значна частина Європи, Азії і Північна Африка.

Відмінність плану від карти полягає в наступному:

 • Масштаб карти може бути різний, плану – тільки великомасштабний;
 • Карти зображують різні поверхні. Створення плану обмежене рамками квартири, вулиці, району, міста, інакше його використання буде утруднене;
 • На карті використовується більша кількість умовних позначень, ніж на плані;
 • План містить більше інформації і деталей, ніж карта. При складанні карт застосовується метод картографічної генералізації – відкидання другорядних деталей та прорисовування головних.
Посилання на основну публікацію