✅Чим відрізняється підручник від навчального посібника?

У школах і вузах активно використовуються підручники і навчальні посібники. Що являють собою ті і інші джерела знань? Чим відрізняється підручник від навчального посібника?

У чому полягає специфіка підручників?

Під підручником прийнято розуміти основне джерело знань в рамках тієї чи іншої навчальної дисципліни або предмету – в школі, середню спеціальну установу, виші. За своєю структурою він відповідає правилам і нормам, закріпленим в галузевих та інших нормативних джерелах.

Підручник призначений для:

 • залучення учня в процес освоєння знань за рахунок цікавого, систематизованого і комплексного викладу матеріалу автором;
 • надання учню конкретної інформації, необхідної для кращого освоєння матеріалів на занятті;
 • формування у студента вміння аналізувати факти, навичок запам’ятовування і систематизації тексту.

Підручники класифікуються на кілька основних різновидів:

 • практикуми (видання, що дозволяють студентам закріплювати знання тих чи інших практичним способом);
 • хрестоматії (видання, в яких інформація на тему викладена дуже ємко, доповнена різними коментарями, ілюстраціями);
 • словники, довідники та енциклопедії (видання, що дозволяють студенту знайомитися з різними фактами з досліджуваної теми, представленими в широкому розмаїтті).

Підручники, як правило, містять велику кількість сторінок – кілька сотень, іноді випускаються серіями. Освоєння матеріалів за допомогою підручників вимагає від студентів досить тривалого часу, у багатьох випадках – також роз’яснень з боку викладача з тих чи інших формулювань, наведеними в джерелі.

Відомості в підручниках носять в основному теоретичний характер. Прикладний аспект теми розглядається вже на заняттях в навчальному закладі.

У чому полягає специфіка навчальних посібників?

Під навчальним посібником прийнято розуміти доповнює підручники або лекційні заняття джерело знань з якоїсь дисципліни або предмету. Структурований він таким чином, щоб студент за короткий час мав можливість ознайомитися з ключовими фактами на тему.

Тобто навчальний посібник – це джерело:

 • в якому інформація викладається достатньою мірою коротко і ємко, часто – тезами;
 • який має невеликий розмір, наприклад – в кілька десятків сторінок;
 • який може бути використаний в цілях самостійного освоєння тієї чи іншої частини навчальної програми, оскільки формулювання, наведені в посібнику, зазвичай не вимагають додаткових роз’яснень з боку викладача.

Таким чином, навчальний посібник – це джерело, адаптований для самостійного освоєння студентом теми. Але, як правило, невеликий і є лише частиною більш масштабної програми.

Навчальні посібники класифікуються:

 • на методичні;
 • на наочні;
 • на конспекти;
 • на каталоги;
 • на ілюстровані джерела (атласи, схеми).

Кожен із зазначених типів навчальних посібників дозволяє студенту освоїти тему певним способом. Методичний посібник найбільше схоже на підручник за структурою і способом викладу інформації. Наочні і ілюстровані джерела містять корисну візуалізацію різних фактів на тему. Конспекти дозволяють студенту освоїти максимальний обсяг основних фактів на тему, що вивчається, каталоги – знайти нові джерела знань по досліджуваному напрямку.

Різниця між підручником і навчальним посібником

 1. Головна відмінність підручника від навчального посібника – в призначенні. Перше джерело в більшості випадків є невід’ємним елементом навчального процесу в аудиторії або класі. Другий призначений переважно для самостійного освоєння студентами знань. Звідси – різниця в структурі, способі викладу інформації в підручниках і навчальних посібниках, в масштабах відповідних джерел, в принципах їх класифікації.
 2. Виходить, що підручники і навчальні посібники не можна розглядати як повністю взаємозамінні джерела. Перші, безумовно, можуть доповнюватися іншими, але уявити весь обсяг фактів, відображених в підручнику і необхідних для освоєння студентом теми, в посібнику вкрай непросто. Більш того, інформація, що отримується з підручника, як ми зазначили вище, в більшості випадків вимагає роз’яснення кваліфікованим викладачем. Її також проблематично викласти у відносно невеликому за розміром посібнику.
 3. З точки зору підготовки до іспиту навчальний посібник – відмінний ресурс для систематизації знань, в той час, як використання в цих же цілях підручника може відняти істотно більше часу і зусиль у студента. Однак з точки зору обсягу знань, які можна отримати з посібника, вкрай малоймовірно, що воно замінить необхідні для освоєння факти з підручника, а також лекційні матеріали. Тому готуватися до іспитів тільки на основі навчальних посібників – непродуктивно.
 4. Своєю чергою, використовувати в аналогічних цілях тільки підручник також, як правило, недостатньо. Річ у тому, що в ньому викладаються, по-перше, загальні знання, а по-друге, факти, що вимагають додаткового роз’яснення викладачем.
 5. Завдяки значному обсягу підручник може містити велику кількість ілюстрацій та інших елементів візуалізації матеріалу. У той час як в навчальному посібнику інформація представлена головним чином тільки текстом, іноді – невеликими таблицями, схемами.
 6. Підручник – часто значно більше фундаментальну працю, що вимагає наявності у автора великого обсягу знань і компетенцій. Нерідко видавництва розглядають як потенційних авторів підручників – щоб укласти з ними контракти – тільки фахівців з науковим ступенем, професорів. Навчальний посібник може видати, в принципі, будь-яка людина, що має необхідні знання, – бажано, звичайно, щоб вони були отримані в виші. Крім того, автор повинен бути готовий представити їх в зручному для освоєння студентами вигляді.
Посилання на основну публікацію