Чим відрізняється переворот від революції?

Перевороти і революції завжди вчиняються з метою внесення кардинальних змін в існуючий стан справ. Однак процеси неоднакові по своїй суті. Чим відрізняється переворот від революції? Спробуємо в цьому розібратися.

 

Визначення

Державний переворот – насильницька заміна діючого керівництва, вироблена з ініціативи організованої групи осіб.

 

Революція – потужний процес, що тягне за собою радикальні зміни в житті соціуму аж до повного руйнування старого суспільного ладу і його заміни на новий.

 

Різниця між переворотом і революцією

І в тому і в іншому випадку проявляється невдоволення встановленим порядком. Проте відмінність перевороту від революції можна помітити вже у поставлених цілях. Головне намір призвідників заколоту – повалити тих, хто стоїть біля керма держави. При цьому залучаються сили для захоплення центрів зосередження влади і здійснення фізичної ізоляції діяли до цього моменту керівників. Як правило, все відбувається стрімко з попереднім створенням змови.

Між тим подібна ситуація не пов’язана з глобальними змінами в устрої суспільства, в той час як метою революційних дій є глибинне якісне перетворення існуючої державної системи. Якщо зусилля протестантів спрямовані на реорганізацію політичного режиму, така революція називається, відповідно, політичної. Коли справа стосується зміни всього суспільного ладу, грандіозні події класифікуються як соціальна революція.

Весь революційний процес триває досить довго. Спочатку всередині держави зароджується хвилювання, причиною якого є обмеження в правах людей, що належать до певних верств і класів суспільства. Процес розвивається, його динаміка наростає, все більше загострюється атмосфера. Логічним завершенням стає безпосередньо революція, нерідко супроводжується кровопролиттям і переходом в громадянську війну.

Отже, революція – це набагато більш масштабне явище. Вона являє собою рух великих народних мас, становлять чималу частину всього населення країни. Переворот ж не підкріплюється в такій мірі народною підтримкою. В його плануванні та здійсненні бере участь обмежене коло осіб. Іноді процесом керує якась політична партія, якій не вдається пробитися до влади традиційним шляхом – через вибори.

У чому різниця між переворотом і революцією крім сказаного? У тому, що остання відбувається під впливом сформувалася класової ідеології, здатної повністю змінювати свідомість людей. Переворот ж, подібно до бунту чи повстання, дещо не дотягує до класових ідеологічних принципів. В цьому відношенні він набагато простіше. 

Посилання на основну публікацію