Чим відрізняється пеня від штрафу?

Законодавством України передбачено застосування в різних правовідносинах таких видів санкцій, як пеня та штраф. У чому їх специфіка? Чим відрізняється пеня від штрафу?

Що являє собою пеня?
Під пенею законодавство України наказує розуміти санкцію, яка передбачає сплату зобов’язаним суб’єктом – за договором або в силу встановлених норм права – суми, яка нараховується за кожний день щодо моменту невиконання відповідним суб’єктом своїх обов’язків у встановлений термін. Наприклад, дій, пов’язаних зі сплатою податків, постачанням товарів або наданням послуг.

Звичайна практика нарахування пені в України – збільшення суми до сплати зобов’язаною стороною виходячи із ставки рефінансування Ощадбанку, яка встановлюється у відсотках річних. Якщо, наприклад, організація повинна перерахувати платіж до бюджету за 2015 рік у сумі 140 000 грн. і їх не виконує цей обов’язок протягом 3 місяців 2016 року, то пеня за даним платежу складе 11% річних (встановлена в кінці квітня 2016 року ставка ЦБ України) в розрахунку на 300 днів (за правилами ПК України) і в перерахунку на відповідний період часу.

Як її обчислити?
Спочатку ми вважаємо щоденну пеню, розділивши 11% від 140 000 на 300. Виходить, якщо трохи округлити, 51,33 грн. Після множимо цю цифру на 91 – кількість днів в січні, лютому і березні 2016 року. Виходить 4671,03 грн. Це і є пеня з податку.

Що являє собою штраф?
Під штрафом законодавство України наказує розуміти, знову ж таки, санкцію за невиконання у встановлений термін умов договору або вимог законодавства – але яке обчислюється у фіксованій величині. Як правило, у відсотках від суми зобов’язань однієї особи перед партнером або державою.

Наприклад, якщо фірма не сплатить вчасно податок в розмірі 100 000 грн., то буде зобов’язана заплатити державі фіксований штраф. Відповідно до ПК України він може скласти 20-40% від суми боргу в бюджет України.

чим відрізняється пеня від штрафу

Можна відзначити, що в цивільно-правових договорах, що укладаються між приватними особами, санкція, аналогічна за правовою природою штрафу, найчастіше іменується неустойкою. Але не буде помилкою використовувати в контракті поняття штрафу. Термін «неустойка», в свою чергу, практично не застосовується в правовідносинах в податковій сфері та інших областях, які регулюються нормами адміністративного права.

Різниця між пені та штрафом
Головна відмінність пені від штрафу в тому, що перша санкція передбачає щоденне збільшення платіжних зобов’язань суб’єкта правовідносин, яке допустило порушення умов контракту або норм закону, – до тих пір, поки даний суб’єкт не сплатить борг. Штраф – фіксована санкція, яка не збільшується з часом, але також підлягає обов’язковій сплаті – навіть якщо зобов’язана сторона розрахувалася за основним боргом.

Посилання на основну публікацію