Чим відрізняється педагог від вчителя

Ставити знак рівності між педагогом і вчителем невірно. У сучасній системі освіти роль учителя пов’язують переважно з практичною діяльністю, головне завдання якої – ефективна організація навчально-виховного процесу. Педагогіка – поняття ширше. Воно відображає загальні принципи національних освітніх доктрин і науковий підхід до вирішення проблем виховання. Педагог покликаний творчо втілювати теорію в практику.

Хто такі педагог і вчитель
Педагог – вихователь, вчитель, наступний в роботі з дитячим колективом гуманістичним ідеям і здійснює просвітницькі, освітні та виховні завдання відповідно з передовими педагогічними методами.

Учитель – фахівець, який має педагогічну освіту і поєднує у професійній діяльності викладання навчального предмета і наставництво, виховну роботу.

Порівняння педагога і вчителя
У чому ж різниця між педагогом і вчителем?

Учитель проводить уроки та виховні заходи за затвердженими відповідно до освітніми програмами планам. Він може використовувати в роботі різні методики, що підвищують результативність навчання предмета. Основні інструменти управління навчальним процесом для вчителя – ефективні технології викладання та контроль за засвоєнням досліджуваного матеріалу.

Педагог володіє глибокими гуманітарними знаннями в області вікової психології, соціології, філософії, педагогічної науки і застосовує ці знання у всіх видах безпосередньої роботи з дитячими колективами. Він постійно вдосконалює викладацьку майстерність, займається науково-методичної та суспільно-виховною роботою.

Від науково-теоретичної діяльності видатних педагогів залежить розробка освітніх доктрин і формування тенденцій культурного розвитку суспільства. Теорія «природного виховання» Жан-Жака Руссо, «демократична педагогіка» відомого швейцарського гуманіста І.Г. Песталоцці, принцип систематичного навчання К.Д. Ушинського стали основою сучасних педагогічних методик і практик.

У діяльності вчителя конкретизується педагогічна теорія. Крім того, учительська спеціалізація пов’язана з предметом викладання. Можна говорити про роботу вчителя математики чи фізики, але важко уявити собі педагога літератури чи історії.

відмінність педагога від вчителя полягає в наступному:
Функції вчителя – навчати предмету і контролювати засвоєння знань. Педагог вирішує широке коло освітніх і виховних завдань.
Учитель займається практичною діяльністю. Педагог – практик, методист і теоретик в одній особі.
Учитель – педагогічна спеціальність. У педагогіці вузької спеціалізації з викладання окремих предметів не буває.

Посилання на основну публікацію