✅Чим відрізняється освіта від навчання?

Освіта та навчання пов’язані з отриманням знань і розвитком людини. Однак в кожному з цих понять укладений свій сенс. Розглянемо, чим же реально відрізняється освіта від навчання.

Освіта – це процес, який сприяє розвиткові особистості в різних напрямках, а також його результат. У більш вузькому сенсі цього поняття означає результат, отриманий після оволодіння знаннями в конкретній галузі (наприклад, економічна освіта).

Навчання – діяльність, при здійсненні якої відбувається передача знань від однієї сторони до іншої.

Різниця між освітою і навчанням

Термін «навчання» кілька простіше, в тому сенсі, що він однозначний. У цьому випадку мається на увазі якийсь процес. У ньому завжди є взаємодіючі сторони. Одна з них передає корисну інформацію, інша – її сприймає. Навчатися можна, наприклад, виконання математичних обчислень, англійської мови або географії. Ефективність процесу при цьому залежить від того, наскільки грамотно подається матеріал викладачем, а також від здібностей і старанності учня.

Разом з тим відмінність освіти від навчання полягає в тому, що перша з цих категорій, відповідно до одного з тлумачень, є ширшою.

Освіта неодмінно охоплює навчання, але також доповнюється вихованням, формуванням світогляду, прилученням людини до культурних традицій. Усе це сприяє становленню особистості, вона набуває соціального значення. Така освіта здійснюється, наприклад, у звичайній школі.

В інших випадках під освітою розуміють професійну підготовку з метою знайти на виході кваліфікованого фахівця в будь-якій сфері. Оволодіння конкретними дисциплінами відбувається в коледжах, університетах та інших закладах. Після закінчення всього навчального курсу людині видається документ про отримання того чи іншого освіти. Залишається надалі успішно застосувати набуті знання.

Підсумовуючи сказане, зробимо короткий висновок про те, в чому різниця між освітою і навчанням. Отже, освітою називають і певний процес, і його результат. Складовими цієї категорії, крім розумового розвитку, можуть бути й інші компоненти. Навчання ж таки – це завжди процес, під час якого людина переймає певні знання і досвід. Важливо зазначити, що в словниках два поняття іноді розглядаються як синоніми зі значенням освіти, засвоєння навчального матеріалу.

Посилання на основну публікацію