Чим відрізняється океанологія від океанографії?

Більше двох третин поверхні планети, на якій ми живемо, зайнято морями і океанами. Вже одне це спонукає замислитися над тим, як влаштована така обширна водна оболонка Землі, який вплив вона робить на середовище проживання людини, чому і як виникають океанські течії, які істоти населяють багатокілометрову товщу вод і як підтримується їх життєдіяльність. Пошуки відповідей на ці та безліч інших питань – завдання науки про океан, що називається океанологія. Інше її назва – океанографія. Ці два слова можна вважати синонімами. Перше з них частіше використовується в Росії, а друге – в Америці та західноєвропейських країнах. Іноді під океанографією увазі простий опис того, що ми можемо безпосередньо спостерігати, тоді як до океанології відносять більш глибоке проникнення в суть явищ і процесів, що протікають в океані.
Океанологія – комплексна наукова дисципліна, предметом дослідження якої служать динамічні, фізичні, хімічні властивості океанських вод, геологія дна і берегової зони, біологія морських організмів, а також взаємодія цих організмів між собою і з середовищем існування, тобто морська екологія. Вивчення всіх цих речей – не лише данина властивої людині допитливості. Повсякденна практика в таких областях, як мореплавання, рибальство, видобуток мінеральних ресурсів, передбачення погоди, вимагає цілком конкретних відомостей про океан. Систематизація цих відомостей для задоволення різноманітних практичних запитів – ще одне з найважливіших завдань океанологічній науки.

Посилання на основну публікацію