Чим відрізняється новація від інновації?

Формально відмінність між словами «новація» та «інновація» полягає в додаванні приставки до другого варіанту. Цим обумовлюється різниця в змісті двох термінів. Розглянемо детальніше кожне явище і з’ясуємо, чим відрізняється новація від інновації.

 

Визначення

Новацією називають щось унікальне, яке з’явилося недавно і пропоноване для подальшого ефективного застосування. Це може бути будь-якого роду винайдений прилад, пристрій, виробнича технологія, наукова розробка, метод та інше.

 

Під інновацією розуміють процес введення у вживання новації. Крім того, цим словом називають сам успішно реалізований продукт, технологію, організаційно-управлінський метод.

 

Різниця між новацією та інновацією

Обидва поняття пов’язані з появою чогось цінного, що приводить до корисних змін в будь-якій життєвій сфері: наукової, інформаційної, освітньої, займається обслуговуванням населення або інший. А відмінність новації від інновації полягає в тому, яке місце вони займають в цьому процесі.

 

Новація – це перша ступінь. Принципово важливим тут стає сам факт появи предмета або нематеріального елемента, не існував раніше. Порівняно зі своїми аналогами (якщо вони є) подібні об’єкти мають зовсім іншими якостями. Наприклад, що став у свій час новацією мобільний телефон влаштований зовсім не так, як стаціонарний, і набагато більш функціональний.

 

Щоб виникла новація, необхідно докласти багато інтелектуальних зусиль, і найчастіше потрібні грошові витрати. Але з точки зору ринку створений предмет є лише «напівфабрикатом», який згодом може стати товаром, що володіє споживчою цінністю. Для отримання кінцевого позитивного результату потрібно органічно включити новацію в повсякденне життя, тобто перетворити її в інновацію. Приклад – впровадження в побут і масове використання комп’ютера.

 

Щоб краще зрозуміти, в чому різниця між новацією та інновацією, слід більш детально розглянути деякі їх ознаки. Так, новація є предметом, ще недостатньо відомим у суспільстві, і не викликає споживчий інтерес. Коли ж стався інноваційний процес, цей предмет стає відомим і затребуваним. Відбувається його освоєння, переведення в розряд звичайних речей. Інновація завжди приносить помітну вигоду, наприклад, у вигляді підвищення продуктивності праці, мінімізації витрат, поліпшення умов життя.

Посилання на основну публікацію