Чим відрізняється наукова психологія від життєвої?

Предметом психології є такі категорії, як свідомість, особливості особистості, прояв людини в діяльності. Причому знання в цій області можуть формуватися на різних рівнях. Розглянемо, чим відрізняється наукова психологія від життєвої.

Загальні відомості

Для початку з’ясуємо, що розуміється під згаданими термінами. Так, наукової називають психологію, в якій застосовується, відповідно, науковий підхід. У свою чергу, життєва психологія заснована на побутовому досвіді людей.

Слід зазначити, що мова йде про двох взаємопов’язаних напрямках, кожне з яких відіграє свою важливу роль: житейська знання поставляє матеріал для наукового дослідження, а отримані результати використовуються для вирішення багатьох повсякденних проблем.

Різниця між наукової і життєвої психологією

Розглянемо, як відбувається отримання знань в кожному випадку. З цієї позиції меншими можливостями володіє життєва психологія. Вона має у своєму розпорядженні невеликою кількістю методів. Знання тут формуються через випадкові спостереження, особисті переживання. Найчастіше вони купуються інтуїтивно і не піддаються ретельному уявного аналізу. Саме життєва психологія рясніє стереотипами (повна людина обов’язково добрий), шаблонами. Крім того, певну ситуацію кожен її учасник або спостерігач сприймає по-своєму, акцентуючи увагу на важливих для себе моментах, що свідчить про суб’єктивність життєвої психології.

Відносно наукової психології є своя специфіка. Спостереження тут є цілеспрямованим. Мислення приймає особливу форму. У великому арсеналі методів присутній експеримент, проводяться тести, інтерпретуються малюнки людей. Відмінність наукової психології від життєвої складається в раціональному підході, який передбачає висування осмислених положень. Наукова психологія розумно пояснює різні явища, робить важливі прогнози. Знання в даному випадку є об’єктивними. Наприклад, щоб вникнути в суть стану афекту, необов’язково його переживати, досить прочитати інформацію на цю тему.

Якщо життєві знання часто пов’язані з конкретними особами і ситуаціями, то наукової психології властиві узагальнення. Вона займається виявленням закономірностей, які спостерігаються в житті і поведінці багатьох людей, розглядом типових умов і ситуацій. Матеріал цієї галузі не тільки великий і різноманітний, але і строго упорядкований. Знання тут виражені в поняттях, розгорнутих теоріях, законах.

Психологічна наука розбивається на ряд напрямків, кожне з яких має свою спеціалізацію. Наприклад, окремо вивчаються трудові відносини, вікові особливості, аспекти педагогіки. Життєва психологія не є систематизованою. Однак не слід применшувати її значення. Знання, сконцентровані в влучних прислів’ях, приказках, майстерно виконаних художніх творах, несуть в собі мудрість і змушують міркувати про багатьох важливих речах.

Проаналізуємо, в чому різниця між наукової і життєвої психологією з точки зору передачі і поширення знань. Тут слід зазначити, що матеріал наукової психології представлений в словах і знайомитися з ним можна, наприклад, читаючи відповідну літературу або слухаючи лекції в навчальних закладах. Що стосується життєвих знань, то частина їх також розповсюджується за допомогою мови, особливо усній. Але в цьому випадку багато неможливо висловити словами, і кожна людина для придбання цінного досвіду проходить свій шлях з усіма невдачами і перемогами.

Посилання на основну публікацію