Чим відрізняється наука від релігії

Наукове знання здатне чинити істотний вплив на світогляд людини. Впливає воно і на сприйняття Бога, і на відношення до світу в цілому. Наука і релігія по-різному ставляться до різних явищ нашої дійсності. Чим же вони відрізняються? Спробуємо розібратися.

Що таке наука і релігія
Наука – система теоретичних і практичних знань про життя та розвиток людського суспільства і природи.

Релігія – форма усвідомлення світу, пов’язана з вірою в надприродне.

Порівняння науки і релігії
У чому ж різниця між наукою і релігією?

Принципова відмінність полягає в тому, що наука здатна поставити під сумнів будь-які аксіоми і факти, що лежать в її основі. Наукове знання іноді може бути спростовано. Релігія ж базується на бездоказових, непроверяемих аксіомах (постулатах, догмах), осягнення яких, як вважається, недоступно людському розуму, а тому вони не досліджуються і не перевіряються. Релігія претендує на повну, абсолютну істинність.

Наука, на відміну від релігії, спрямована на максимально об’єктивне дослідження навколишнього світу. Наука невід’ємна від динаміки, руху, розвитку. Вона спирається на раціональне пізнання. Релігія ж консервативна, статична по природі своїй. Її опора – ірраціональне свідомість.

Основа науки – досвід, експеримент. Основа релігії – віра в надприродне, містичний досвід. Наука повинна все піддавати сумніву, переосмислення. У релігії сумніви неприпустимі, той, хто ними зловживає, може бути звинувачений в гріху маловір’я.

Наука намагається відповісти на запитання «Як?» І «Чому?» Релігія намагається дати відповідь на питання «Навіщо?» Наука хоче зрозуміти, як влаштований світ. Релігія ж прагне до пізнання сенсу існування нашого світу.

Наука доступна не для всіх, вона вимагає розвиненого інтелекту, довгої і наполегливої ??навчання. До релігії може звернутися кожний.

відмінність науки від релігії полягає в наступному:
Наука піддає сумніву факти, що лежать в самій її основі. Релігія грунтується на бездоказових догмах, які не можуть бути вивчені і перевірені.
Наука намагається максимально об’єктивно досліджувати навколишній світ. Вона спирається на раціональне пізнання, спрямована на рух, розвиток, динаміку. Релігія ж консервативна, статична, спирається на ірраціональне свідомість.
Основа науки – досвід, експеримент. Основа релігії – віра в надприродне, містичний досвід.
Наука все піддає сумніву, в релігії сумніви неприпустимі.
Наука з’ясовує, як і чому, релігія – навіщо. Наука прагне до пізнання устрою світу, релігія – до сенсу його існування.
Наука доступна не для всіх, до релігії може звернутися кожний.

Посилання на основну публікацію