Чим відрізняється наука від культури

На перший погляд, між наукою і культурою немає нічого спільного. Однак, цей зв’язок існує.

Наука являє собою комплекс яких знань. Багато хто з цих знань були отримані ще в давнину і стали каталізатором розвитку людства. Ці знання приходили до людей, як правило, в ході практичних дій, ще тоді, коли теоретичне пояснення їм знайти було неможливо. Так, долаючи перешкоди, які сама природа ставила перед людиною в усі часи його існування, люди відточували свої навички, отримували все нові знання, аналізували їх і застосовували для вирішення якої-небудь завдання. Так, наприклад, не маючи ні найменшого поняття, що таке важіль і його принцип дії, вже стародавні люди методом проб і помилок прийшли до висновку, що піднімати важкі предмети цим способом набагато легше. Таким чином, розвиток культури і цивілізації провокував виникнення і розвиток науки, а досягнення, отримані шляхом практичного застосування наукових розробок, дає можливість людству розвиватися і далі.

Виходить, що слова «наука» і «культура» не дарма так часто вживають разом. Ці два поняття вже настільки переплелися між собою, що іноді стає складно визначити, про науку чи все ж про культуру йде мова.

А що взагалі мається на увазі під цими поняттями?
Слово «наука» має безліч значень. З філософської точки зору наука являє собою громадської свідомість, але найчастіше під наукою увазі систематизоване знання, отримання знання або впровадження його на практиці. Розвиток науки має великий вплив на історію цивілізації, а значить і на розвиток її культури.

Культура визначає розвиток суспільства, нації, цивілізації і являють собою єдність досягнень людини в різних сферах діяльності.

Форма відображення дійсності
Як наука, так і культура, не тільки формують розвиток людства в майбутньому, але і є відображенням сьогоднішньої дійсності. У науці це віддзеркалення має форму поняття чи категорії, а в культурі – художнього образу.

Точність передачі інформації
Наука не допускає будь-яких неточностей, прикрас дійсності, особистісного ставлення до об’єкта дослідження. Художній твір, та й у цілому, мистецтво, як що становить культури, передбачає наявність художнього образу, вимислу, творчого підходу.

Винятковість, неповторність
Будь культурний об’єкт унікальний. Якщо в мистецтві стане відсутнім художній образ, сам твір мистецтва стане простою констатацією факту. Якщо нація буде створювати свою культурну спадщину за аналогією з якої-небудь іншої, розвиток цивілізації зупиниться. Що стосується науки, то вона прагне до ідентичності форм вираження, розкладанню на категорії, підпорядкування загальним законам.

основні відмінності науки від культури:
Наука є наслідком і систематизацією культурної спадщини нації.
Наука переслідує максимальну точність інформації, культура допускає наявність суб’єктивної складової.
Культура абсолютно унікальна в кожному окремому випадку. Наука прагне до підпорядкування всіх знань загальним законам.
Наука відображає дійсність через поняття і категорії. Культура – через художні образи.

Посилання на основну публікацію