Чим відрізняється наряд від розпорядження?

У трудових відносинах важливе місце займають наряди і розпорядження. Розглянемо, що являють собою ті і інші, яке їх призначення і чим відрізняється наряд від розпорядження.

Загальні відомості

Згадані заходи мають організаційний характер і покликані забезпечити безпеку праці. В нарядах і розпорядженнях позначається зміст роботи, терміни її виконання, місце, а також вказується склад бригади і особи, які здійснюють необхідний контроль. Інформація щодо таких завдань фіксується в спеціальному журналі.

Різниця між нарядом і розпорядженням

Право видавати подібні доручення мають тільки уповноважені на це особи. Важливим моментом є проведення відповідного інструктажу. З’ясуємо, які особливості є у кожного різновиду завдань і в чому полягає відмінність наряду від розпорядження.

Отже, наряд оформляється в тому випадку, якщо майбутня робота об’ємна, що складається з низки складних дій. Як правило, вона доручається цілій бригаді і вимагає значного часу для виконання. Наряд залишається дійсним до п’ятнадцяти днів. При необхідності він одного разу продовжується на такий же термін. Прикладом є заміна електрообладнання.

Якщо передбачається здійснення не надто складних операцій, більш відповідним буде розпорядження. Завдання такого роду розраховане на мінімальну кількість виконавців і діє один день. При цьому не потрібно попередньо готувати робоче місце або перемикати будь-яке обладнання. Тут прикладом може служити знімає показання лічильників.

У чому різниця між нарядом і розпорядженням, якщо порівнювати їх з позиції документального оформлення? У тому, що доручення першого типу фіксується на окремому бланку в декількох примірниках. Розпорядження ж може доводитися до працівників усно з наступним занесенням в оперативний журнал.

Посилання на основну публікацію