Чим відрізняється мораль від моральності

Мораль дуже часто помилково ототожнюється з моральністю. Але два цих поняття, якщо розібратися, несуть в собі протилежнийзміст. І хоча в деяких словниках моральність досі трактують як синонім моралі, спробуємо розібратися, чому ж робити цього не варто.

Що таке мораль і моральність
Мораль – прийнята в даному конкретному суспільстві система норм і цінностей, покликана регламентувати взаємини людей.

Моральність – неухильне дотримання людиною своїх внутрішніх принципів, що носять при цьому загальний, універсальний характер.

Порівняння моралі і моральності
У чому ж різниця між мораллю і моральністю?

Мораль і моральність – фундаментальні філософські категорії, які знаходяться у віданні науки етики. Але сенс, який вони несуть, різний. Сутність моралі полягає в тому, що вона наказує або забороняє конкретні людські дії чи вчинки. Мораль формується соціумом, а тому вона завжди відповідає інтересам певної групи (національної, релігійної і т.д.). Задумайтеся, навіть у злочинних кланів є своя мораль! При цьому їм обов’язково протистоїть інша частина суспільства – зі своїми засадами і нормами, а з цього випливає, що моралей одномоментно може бути безліч. Зазвичай мораль зафіксована в законі (кодексі), в якому закріплені певні норми поведінки. Кожен вчинок людини відповідно до даного закону оцінюється суспільством негативно або позитивно. Цікаво, що в одному і тому ж соціумі мораль може з часом змінитися до невпізнання (як, наприклад, сталося в Росії в XX столітті), диктуючи прямо протилежні принципи поведінки.

Моральність ж незмінна за змістом і вкрай проста по формі. Вона абсолютна і виражає інтереси людини (і людства) в цілому. Одними з головних моральних орієнтирів вважаються ставлення до іншого, як до самого себе, і любов до ближнього, а значить, моральність спочатку не сприймає насильства, зневаги, приниження, ущемлення чиїхось прав. Найбільш морально надходить та людина, яка робить моральні вчинки, навіть про це не замислюючись. Він просто не може поводитися по-іншому. Мораль спрямована в першу чергу на самоствердження, а моральність – на безкорисливий інтерес до іншої людини. Моральність найбільш близька до ідеалу, до універсуму.

відмінність моралі від моральності полягає в наступному:
Моральність пов’язана з духовною, а мораль – з соціальною сферою.
Моральності властиво сталість, мораль же вкрай мінлива.
Моральність єдина для всіх, а моральних засад безліч.
Моральні засади абсолютні, а моральні – умовні (залежать від місця і часу).
Мораль прагне відповідати нікому зразком (зазвичай десь прописаному), моральність грунтується на «внутрішньому законі».

Посилання на основну публікацію