Чим відрізняється монополія від олігополії

Ринок завжди знаходиться між двох вогнів: з одного боку, він природним чином прагне до конкуренції, з іншого – періодично скочується до появи домінуючого гравця.

Виникнення монополій і олігополій багато хто називає штучним, але насправді, їх поява зумовлена об’єктивними причинами. Спробуємо розібратися в особливостях даних категорій і з’ясувати, наскільки вони підходять ринку.

Що таке монополія і олігополія

Монополія – це організація ринку, при якій в окремих сферах економіки домінує лише один гравець. Він визначає не тільки цінову політику, але і:

 • збут продукції;
 • розвиток галузі.

Монополія може виникати в силу як природних причин (життєво важливі для держави сфери), так і штучних (створення неписаних і законодавчих бар’єрів).

Олігополія – це організація ринку, при якій в певних сегментах домінує декілька виробників, які визначають цінову політику і принципи розвитку. Даний вид недосконалої конкуренції найчастіше проявляється у високотехнологічних і складних областях, таких як:

 • суднобудування;
 • аерокосмічна промисловість;
 • автомобільне виробництво.

Різниця між монополією і олігополією

Отже, олігополія допускає наявність кількох учасників на ринку, відповідно, наявність товарів-замінників.

Монополія – це всього один серйозний гравець, який вирішує цінову і збутову політику. Товарів-замінників при такій організації торгового простору не існує, конкуренція повністю відсутня.

Монополія незаконна, але в ряді випадків вона створюється природним шляхом:

 • виробництво зброї;
 • подача газу.

Олігополія правом не заборонена, так як її поява відбувається під дією об’єктивних чинників.

Відмінність монополії від олігополії полягає в наступному:

 • Кількість учасників ринку. Монополія допускає наявність одного учасника, олігополія – кількох;
 • Боротьба за клієнта. Олігополія передбачає мінімальний рівень конкуренції, монополія – її повна відсутність;
 • Законність. Олігополія – це природний стан ринку, який не заборонений правом. Монополія, в більшості випадків, заборонена, якщо тільки мова не йде про життєво важливі галузі діяльності держави;
 • Можливість входу на ринок. При монополії вхід нових учасників неможливий, при олігополії – затруднений;
 • Наявність товарів-замінників. Монополія не залишає покупцеві вибору, олігополія – створює вузький коридор для прийняття рішень.
Посилання на основну публікацію