Чим відрізняється мітоз від амітозу

Ми точно знаємо, що поняття «мітоз» і «амітоз» пов’язані з поділом клітини і збільшенням числа цих однотипних структурних одиниць організму:

 • одноклітинного;
 • тварини;
 • рослини;
 • гриба.

Ну а з чим пов’язана поява букви «а» перед мітозом в слові «амітоз» і чому мітоз і амітоз протиставляються один іншому, ми з’ясуємо просто зараз.

Що таке мітоз і амітоз

Мітоз – це процес непрямого поділу клітини.

Амітоз – це процес прямого поділу клітини.

Порівняння мітозу і амітозу

У чому ж різниця між поняттями мітоз і амітоз? Мітоз є найпоширенішим способом розмноження клітин-еукаріотів. У процесі мітозу однакова, стільки ж, скільки і було у вихідної особини, кількість хромосом дістається дочірнім новоутвореним клітинам. Це забезпечує відтворення і збільшення кількості однотипних клітин.

Процес мітозу можна порівняти з копіюванням.

Амітоз менш поширений, ніж мітоз. Даний тип поділу характерний для «ненормальних» клітин – ракових, старіючих або таких, які заздалегідь приречені на відмирання.

Процес мітозу складається з чотирьох фаз.

 1. Профаза. Підготовчий етап, в результаті якого починає утворюватися веретено поділу, руйнується ядерна оболонка і починається конденсація хромосом.
 2. Метафаза. Закінчує утворюватися веретено поділу, всі хромосоми вибудовуються по умовній лінії екватора клітини; починається розщеплення окремих хромосом. На даній стадії їх пов’язують пояски-центромери.
 3. Анафаза. Близнята-хромосоми розриваються і розходяться до протилежних полюсів клітини. Наприкінці цієї фази на кожному клітинному полюсі знаходиться диплоїдний набір хромосом. Після цього вони починають деконденсуватися.
 4. Телофаза. Хромосоми перестають бути помітними. Навколо них формується ядро, починається розподіл клітини шляхом перетяжки. З однієї материнської клітини виходять дві абсолютно однакові клітини, які володіють диплоїдним набором хромосом.

У процесі амітозу спостерігається простий розподіл клітини шляхом її перетяжки.

При цьому не відбувається жодного процесу, характерного для мітозу. При такому розподілі генетичний матеріал розподіляється нерівномірно. Іноді спостерігається такий амітоз, коли ядро розділилося, а клітина – ні. У результаті виходять багатоядерні клітини, які більше нездатні до нормального розмноження.

Опис фаз «копіювання клітин» почалося в кінці 19-го століття. Термін з’явився завдяки німцеві Вальтеру Флеммінг. У середньому один цикл мітозу займає в клітинах тваринах не більше години, в клітинах рослин – від двох до трьох годин.

Процес мітозу несе ряд важливих біологічних функцій.

Мітоз підтримує і передає наступним поколінням клітини вихідний хромосомний набір.

 • Завдяки мітозу збільшується кількість соматичних клітин організму, відбувається ріст рослини, гриба, тварини.
 • Завдяки мітозу з одноклітинної зиготи формується багатоклітинний організм.
 • Завдяки мітозу йде заміна «швидко зношуючихся» клітин або тих, які працюють в «гарячих точках». Маються на увазі клітини епідермісу, еритроцити, клітини, які вистилають внутрішні поверхні травного тракту.

Процес регенерації хвоста ящірки або відірваних щупалець морської зірки відбувається завдяки непрямому поділу клітин.

Примітивні представники царства тварин, наприклад кишковопорожнинні, в процесі безстатевого розмноження збільшують кількість особин брунькуванням. При цьому нові клітини для потенційної новоствореної особини утворюються мітотично.

Відмінність мітозу від амітозу полягає в наступному:

 • Мітоз характерний для більшості перспективних, здорових соматичних клітин живого організму. Амітоз – це ознака старіючих, відмираючих, хворих клітин організму;
 • При амітозі ділиться тільки ядро, при мітозі вдвічі збільшується біологічний матеріал;
 • При амітозі генетичний матеріал розподіляється хаотично, при мітозі кожній дочірній клітині дістається повноцінний батьківський генетичний набір.
Посилання на основну публікацію