Чим відрізняється мистецтво від культури?

Серед понять, що відносяться до життя суспільства, найважливішими є «мистецтво» і «культура». Що представляють собою ці категорії, як вони взаємопов’язані, і чим відрізняється мистецтво від культури? Про це розповідається далі.

 

Визначення

Мистецтвом називають сферу діяльності, де найвищою мірою проявляється творчість людей. У цій сфері виділяють такі напрямки, як музика, хореографія, яке виникло з розвитком техніки кіно, архітектура, живопис та інші. Специфіка мистецтва полягає в його художньо-образному втіленні.

 

«Культура» – дуже широке поняття. Часто його трактують як досягнення мистецтва, спосіб життя і традиції будь-якого співтовариства. В інших значеннях культуру ототожнюють з вихованістю, освіченістю (культурний чоловік) або певним зразком (культура мовлення, спілкування тощо).

 

Різниця між мистецтвом і культурою

Таким чином, якщо потрібно охарактеризувати певну країну, націю або людство в цілому, два поняття вживаються у тісному взаємозв’язку. У подібному випадку відмінність мистецтва від культури полягає в тому, що перша категорія кілька вже і є компонентом другий. Іншими словами, мистецтво розглядається як частина культурної спадщини якогось історично сформованого співтовариства.

 

Взагалі, мистецтво являє собою реалізацію людського творчого потенціалу. Воно виражається у створенні творів, які показують ті або інші сторони дійсності та впливають на людей через почуття. Продукти мистецтва завжди естетичні і виразні, вони з’являються на світ завдяки майстерності талановитих особистостей.

 

У культурі народу крім мистецтва є також сформувалися звичаї, уявлення про життя. В цьому відношенні між спільнотами можуть існувати помітні відмінності. Приміром, в одній культурі галюцинації вважаються маячнею, психічним розладом. В іншій – подібне явище приймають за особливий дар пророцтва, містичного видіння.

 

Існує також поняття «субкультура». Воно відноситься до групи людей, що виділяється з більшості своїми поглядами на життя, визнаними цінностями, поведінкою. Що стосується культури в сенсі вихованості, дотримання правил етикету, то тут на перше місце висувається вміння людини ввічливо і тактовно вести себе з оточуючими, завжди охайно виглядати, стежити за своєю мовою.

 

На закінчення зробимо невеликий висновок про те, в чому різниця між мистецтвом і культурою. Отже, мистецтво – це особлива сфера життя, що містить у собі високу творчість талановитих людей. Досягнення в цій області, у сукупності з традиціями і звичаями складають культуру спільноти. Слово «культура» має багато інших значень, не завжди перетинаються з поняттям «мистецтво».

Посилання на основну публікацію