Чим відрізняється місцепроживання від екологічної ніші?

Термін «місцепроживання» можна застосувати до будь-якого живої істоти. Те ж саме стосується поняття «екологічна ніша». Що мається на увазі під цими назвами, і чим відрізняється місцепроживання від екологічної ніші? Про це розповідається нижче.

Місцеперебування – це конкретна територія разом з усіма діючими на ній факторами, яку заселяє якась популяція.

Екологічна ніша – закріплене положення виду в природі. Воно складається з необхідних для життя умов і ролі, виконуваної в біологічному співтоваристві.

Різниця між місцеперебуванням і екологічної нішею

Обговорювані поняття в чомусь перетинаються. Однак існує помітна відмінність місцеперебування від екологічної ніші. Під першим назвою мається на увазі який-небудь простір зі своїми умовами, в якому мешкають особини певної популяції.

У свою чергу, «екологічна ніша» – це більш ємний термін. Він включає в себе і фактори середовища, необхідні для існування виду, і місце останнього в біоценозі. Особливе значення тут мають харчові зв’язку, що діють між учасниками природного співтовариства.

Відомо, що на одній території може жити безліч різноманітних представників живого світу. Чи ведеться тут конкурентна боротьба і наскільки вона жорстка, залежить від того, як у цих видів співвідносяться екологічні ніші. В одних випадках вони значно перекриваються (і лисиці, і вовки полюють на звірів), в інших – стикаються (сова переслідує ту ж здобич вночі, що яструб днем), по-третє – повністю розділені (хижаки і рослини).

З’ясовано, що два види з ідентичними потребами переважно не здатні розділяти одну нішу. Подібне поєднання призводить до боротьби за основні ресурси і виживання, в результаті якої перемагає конкурент, хоча б у чомусь перевершує іншого. Цікаво й те, що порожня з тих чи інших причин ніша не може залишатися такою довго. Її обов’язково займає який-небудь вид, який виконує відповідні функції в суспільстві. Так, на зміну переможеним інфекційних захворювань приходять нові, теж небезпечні.

Розглядаючи, в чому різниця між місцеперебуванням і екологічною нішею, слід зауважити, що вони можуть поєднуватися в декількох варіантах. Наприклад, місцепроживання зазвичай включає в себе ряд ніш. Це справедливо по відношенню до птахів, існуючих на одному озері, але видобувних їжу в різних шарах води.

У той же час у віддалених один від одного місцях проживання можуть розташовуватися подібні ніші, як у випадку з американським бізоном і африканської зеброю, які проводять життя на просторах степів. Крім того, є види, ніша яких змінюється в міру їх розвитку. Скажімо, пуголовки воліють споживати рослинність, а сформувалися жаби є м’ясоїдними тваринами.

Посилання на основну публікацію