Чим відрізняється методика від технології

У різних сферах діяльності ми часто стикаємося з такими поняттями, як методика і технологія. Дані категорії позначають способи досягнення цілей, поставлених перед освітнім, виробничим, політичним процесом. Багато фахівців вважають методику синонімом технології, і навпаки. Як відрізнити поняття одне від одного і чи дійсно між ними є суттєва різниця?

Що таке методика і технологія
Методика – набір конкретних прийомів, що використовуються для реалізації поставлених завдань у сфері освіти, науки, психології. Методика повинна бути зрозумілою, реалістичною, що відтворюється, результативною і обгрунтованою. Деталізована і розроблена, випробувана на практиці, вона знаходить рівень технології.

Технологія – інструментарій конкретній галузі діяльності людини, набір процесів, методів і принципів, необхідний для створення кінцевого продукту, будь то виріб, програма або інше соціальне благо. В обсяг поняття входять організаційні прийоми і операції, які застосовуються виконавцем в процесі праці.

Різниця між методикою і технологією
Головна відмінність між зазначеними категоріями полягає в ступені їх опрацювання. Так, методику можна назвати напрямком руху, дорожньою картою, по якій рухатиметься виконавець. А технологію – докладним маршрутом, який дозволяє прогнозувати швидкість, дистанцію та інші важливі нюанси. Таким чином, методика – це ядро технології: прикладної інструментарій ж може змінюватися, прискорюючи виробничі процеси, але сутність залишається колишньою.

Таким чином, фундаментальна відмінність криється в планованому кінець операцій, скоєних виконавцем. Вихід реалізації методики важко передбачити, він залежить від багатьох факторів. Грамотне використання технології завжди призводить до потрібної мети, якщо всі кроки виконані правильно.

відмінність методики від технології полягає в наступному:
Ступінь деталізації. Методика – загальний напрямок діяльності, технологія – прикладне.
Зміст. Технологія – послідовність правил, а методика – їх внутрішній зміст, ідеологія.
Результат. Вихід вдалого використання технології можна передбачити, а ось планувати реалізацію методики завжди складніше.

Посилання на основну публікацію