Чим відрізняється методика від програми?

У багатьох контекстах терміни «методика» і «програма» дуже близькі за змістом. Але в більшості випадків між ними є суттєва різниця. У чому вона полягає? Чим відрізняється методика від програми?

Що являє собою методика?

Під методикою в загальному випадку розуміється сукупність рекомендацій або приписів, відповідно до яких повинна вирішуватися та чи інша задача. У методиці конкретизовані, перш за все, основні інструменти, які задіє людина, відповідальна за рішення відповідної задачі, роз’яснено те, яким чином застосовувати дані інструменти.

Методика як керівний джерело застосовується в самих різних сферах. Наприклад, в освітній. Стосовно до відповідної сфери під методикою розуміється опис процесу викладання з якого-небудь предмету з урахуванням теми заняття, складності матеріалу, віку учнів і т. Д. У методиці, сформованої в рамках освітнього процесу, передбачається визначення цілей, принципів, змісту, інструментів, форм навчання.

Що являє собою програма?

Під програмою традиційно розуміється опис дій людини або деякого автономного технологічного об’єкта – комп’ютера або робота, якому необхідно строго слідувати. Хоча б невелике відхилення від програми може привести до результату, рівнозначного невиконання всіх її пунктів.

Стосовно до освітньої системи програми представляють собою документи, відповідно до яких встановлюються зміст, обсяг і послідовність викладання тих чи інших знань в конкретній навчальній дисципліні (з урахуванням теми занять, віку учнів, спеціалізації освітнього закладу).

Структура освітніх програм, наприклад, може відображати:

  • основні нюанси застосування знань з урахуванням досягнень науки, техніки (якщо йдеться, скажімо, про природно-наукових предметах), соціального і культурного розвитку держави (якщо мова йде про гуманітарні дисципліни);
  • мети викладання певних видів знань учням;
  • спадкоємність між різними типами викладаються матеріалів, послідовність передачі знань учням;
  • в тих випадках, коли це необхідно, – зв’язок навчального предмета з іншими дисциплінами.

Різниця між методикою і програмою

Головна відмінність методики від програми полягає в тому, що перший джерело включає положення головним чином загальнорекомендаційного характеру, послідовність виконання яких не завжди буває суворою, але в більшості випадків є бажаною. У свою чергу, програма – більш суворий документ, відхилення від якого можуть бути неприпустимими в принципі.

Таким чином, призначення методики і програми – різне. Перше джерело покликаний визначати перелік інструментів і підходів, які можуть застосовуватися людиною, вирішальним ту чи іншу задачу, а також регламентувати основні нюанси задіяння відповідних інструментів і підходів. У свою чергу, програма визначає то, як саме, відповідно до яких алгоритмами повинен діяти людина (або якась автоматизована інфраструктура, яка перебуває в його розпорядженні, – наприклад, комп’ютер).

Однак у методик і програм буває і багато спільного. Так, в алгоритмі програми може бути передбачено застосування в певній послідовності саме тих інструментів, що закріплені в тій чи іншій методиці. Крім того, успішна реалізація методики (наприклад, пов’язаної з викладанням будь-якої теми в навчальному закладі) може зажадати залучення певної програми.

Посилання на основну публікацію