Чим відрізняється метод від прийому в педагогіці

✅ Педагогічна діяльність вимагає ясності виховної мети і точного розуміння конкретних завдань, вирішення яких має привести до позитивного результату в процесі формування особистості. Це означає, що педагог зобов’язаний керуватися науково обґрунтованими і апробованими на практиці прийомами, що дозволяють прищепити індивіду позитивні навички поведінки. При систематизації таких прийомів виробляється педагогічний метод.

Що таке прийом і метод у педагогіці

Метод в педагогіці – це система способів впливу на поведінкову сферу людини, спрямована на реалізацію виховних та освітніх завдань.

Прийом в педагогіці – практичний механізм застосування виховно-освітніх методик і технологій в процесі формування свідомої, всебічно розвиненої особистості.

Порівняння прийому та методу в педагогіці

У чому ж різниця між прийомом і методом у педагогіці?

У педагогічному методі відбивається основний принцип організації навчально-виховного процесу як взаємодії всіх його учасників. За цим принципом методи виховання і навчання можуть бути класифіковані як пояснювально-репродуктивні, проблемно-ситуативні, інтерактивні, особистісно-орієнтовані, бінарні, що формують типи соціальної поведінки.

Класифікація методів визначає загальний напрямок дій педагога, яке на практиці здійснюється у формі педагогічних прийомів:

  • позитивної мотивації допомогою оцінювання;
  • ділової гри з елементами комунікативних вправ, учнівських презентацій, створення проблемної ситуації та багатьох інших педагогічних знахідок.

Багаторазове повторення прийомів сприяє виробленню навичок, які поступово переходять в уміння. Уміння в поєднанні з навичками і розвиненою мотивацією до соціального спілкування визначає тип поведінки людини.

Відмінність прийому від методу в педагогіці полягає в наступному:

  • Метод – загальний напрямок педагогічної діяльності, орієнтоване на поведінкову і пізнавальну область людської свідомості. Прийом – один з елементів практичної організації навчально-виховного процесу.
  • Прийом співвідноситься з методом як приватна із загальним.
  • Класифікація педагогічних методів враховує цілі і завдання, пріоритетні для того чи іншого виду педагогічної діяльності.
  • Багато педагогічні прийоми використовуються як практичний інструмент відразу декількох методів.
  • Метод завжди теоретично обґрунтований і апробований.
  • Прийом відрізняється гнучкістю і спрямований на практичне вирішення педагогічних завдань.
Посилання на основну публікацію