Чим відрізняється магістратура від аспірантури

Система вищої освіти в більшості європейських країн відповідно до Болонським процесом має два рівня підготовки фахівців, які освоюють обов’язкові освітні програми. Перший рівень підготовки – бакалаврат. Диплом бакалавра дає право продовжити освіту за загальними програмами другого рівня і отримати кваліфікацію спеціаліста. За спеціальними програмами вузи готують магістрів. Аспірантура є наступною освітньої ступенем.

Що таке магістратура та аспірантура
Магістратура – система підготовки професіоналів високого рівня у вищих навчальних закладах, що працюють по обов’язкових програмам навчання студентів з правом вибору загального напрямку освіти та поглибленого вивчення окремих дисциплін за фахом.

Аспірантура – система підготовки професорсько-викладацьких і наукових кадрів з числа осіб, які мають диплом спеціаліста або бакалавра. Аспірантура може бути заснована при вищому навчальному закладі або науково-дослідному інституті.

Порівняння магістратури та аспірантури
У чому ж різниця між магістратурі та аспірантурі?

У магістратурі проходять підготовку студенти, які мають диплом бакалавра і вибрали магістерську програму подальшого навчання у вищому навчальному закладі.

У магістратурі переважає індивідуальний підхід до роботи кожного студента з урахуванням поглибленого вивчення деяких предметів з обраної спеціалізації.

Диплом магістра дає право займатися практичною діяльністю, що відповідає отриманій спеціальності, а також педагогічної та викладацької працюй в середніх спеціальних навчальних закладах. Ще одна перевага магістратури: рівень підготовки з її програмами дозволяє випускникам претендувати на навчання в аспірантурі.

Термін навчання в магістратурі – 2 роки.

Аспірантура – структурна одиниця вищого навчального закладу, заснована для підготовки вищого та середнього викладацького складу.

Аспірантом може стати особа, яка має диплом магістра або спеціаліста, що отримало рекомендації наукового керівника та кафедри, на якій проводилася спеціалізація з предметів з поглибленим вивченням. Випускники аспірантури захищають кандидатську дисертацію і можуть продовжити наукову роботу.

Термін навчання в аспірантурі – 3 роки; заочна форма навчання – 4 роки.

відмінність магістратури від аспірантури полягає в наступному:
Магістратура – другий рівень системи підготовки у ВНЗ, що працюють в рамках Болонського процесу.
Аспірантура – одна з форм підготовки професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів.
Магістратура – частина вузівської системи.
Аспірантура може бути заснована не тільки у вузі, але і в науково-дослідному інституті.
Для вступу до магістратури потрібне підтвердження диплома бакалавра або спеціаліста.
До аспірантури мають право вступати особи, які мають диплом спеціаліста або магістра.
Випускники вузів, які закінчили магістратуру, мають право займатися викладацькою діяльністю в середніх спеціальних навчальних закладах.

Посилання на основну публікацію