Чим відрізняється культура Сходу від культури Заходу

Поняття «Культура Сходу» і «Культура Заходу» досить умовні. Образно кажучи, Схід (під яким зазвичай розуміють Азію) і Захід (представлений Європою і Північною Америкою) – це дві гілки одного дерева, які розвиваються кожна у своєму напрямку, в один час, паралельно, але по-різному.

Жодна з них не підноситься над іншою. Їм притаманне певна схожість, але і відмінностей при цьому знайдеться достатньо. Чим же вони відрізняються? Спробуємо розібратися.

Що таке культура Сходу і культура Заходу

Культура Сходу – культура таких країн, як Китай, Індія, Японія, а також інших азіатських держав, що відрізняється стійкістю, традиційністю, непорушністю.

Культура Заходу – культура країн Європи та Північної Америки, що втілює динамічний спосіб життя, бурхливий розвиток, у тому числі і в технологічній сфері.

Порівняння культури Сходу і культури Заходу

У чому ж різниця між культурою Сходу та культурою Заходу?

Людина Заходу, на відміну від людини Сходу, має свій менталітет, свої погляди на життя, буття, природу і багато іншого. Культури Сходу і Заходу відрізняються за релігійними, філософським, науковим та іншим питанням.

Відмінність культури Сходу від культури Заходу полягає в наступному:

  • Культурі Сходу властиво стійкий історичний розвиток, Захід рухається вперед ривками;
  • Західна культура характеризується динамічним способом життя, руйнується попередня система цінностей – виникає інша;
  • Східна культура відрізняється непорушністю, непротивленням, стійкістю. Нові віяння гармонійно вбудовуються в існуючу систему;
  • У східній культурі уживаються поруч безліч релігій. У західній головує християнство;
  • Східна культура ґрунтується на древніх звичаях, підвалинах. Заходу властиво розхитування традицій;
  • Для Заходу характерне наукове, технологічне, раціональне пізнання світу. Схід ірраціональний;
  • Людина західного світу відірвана від природи, вона велить їй. Людина Сходу злита з природою.
Посилання на основну публікацію