✅Чим відрізняється керівництво від управління?

В організаціях, органах влади можуть здійснюватися керівництво та управління. У чому їх специфіка? Чим відрізняється керівництво від управління?

У чому полягає специфіка керівництва організацією?

Під керівництвом організацією або, наприклад, промисловим підприємством найчастіше розуміється процес реалізації будь-ким з представників менеджменту фірми своїх формальних функцій (передбачених трудовим договором, локальними нормативними джерелами), а в більшості випадків – також рішення фактично поставлених завдань. Наприклад – пов’язаних з розвитком бізнесу.

Але буває і так, що керівник у фірми виконує свої повноваження лише формально, в той час, як реальні завдання вирішують інші люди. Проте з юридичної точки зору він є головною людиною в організації, має виключне право підписувати договори, приймати ключові рішення по операціях.

Таким чином, основний критерій визнання співробітника фірми керівником – наявність у нього юридично закріплених повноважень.

У чому полягає специфіка управління організацією?

Під управлінням організацією розуміється здійснення будь-ким з представників менеджменту компанії дій, спрямованих якраз таки на вирішення реальних завдань бізнесу. Що стосується формальних повноважень для цього – вони можуть бути і відсутніми (але в сучасних ефективних фірмах це рідкість).

Управління організацією передбачає проходження його суб’єктом не тільки формальним процедурам, відбитим в трудовому договорі або локальних нормативних актах, але також наповнення даних процедур корисними діями, спрямованими на досягнення конкретних результатів.

Різниця між керівництвом і управлінням

Головна відмінність керівництва від управління полягає в тому, що перший процес відображає наявність у людини повноважень (наприклад, підкріплених трудовим договором на посаду директора фірми), а другий – наявність у людини компетенцій, знань, навичок, необхідних для вирішення завдань, пов’язаних з розвитком бізнесу.

На практиці керівництво та управління у більшості сучасних бізнесів здійснюється одночасно. З одного боку, генеральний директор організації має потрібні повноваження, з іншого – знання, які потрібні для реалізації відповідних повноважень. У цьому випадку керівництво може бути синонімом управління.

Але буває і так, що формально підприємством керує одна людина, а реально управляє інший. У цьому випадку бізнес може вибудовуватися не цілком ефективно через нестачу у другого повноважень із приводу юридичного закріплення прийнятих рішень. У даній ситуації називати генерального директора управлінцем буде не цілком коректно, в той час, як ту людину, яка реально керує фірмою, неправильно буде вважати керівником.

Посилання на основну публікацію