Чим відрізняється індустріальне суспільство від постіндустріального суспільства

У сучасної людини може скластися невірне уявлення про те, на якому рівні розвитку перебуває людство. Адже його ментальність визначається не стільки технологіями, скільки світовідчуттям. І якщо людина використовує всю потужність інновацій для того, щоб знищувати природу, не може бути й мови про постіндустріальному суспільстві. Водночас, високий рівень розвитку соціуму може бути досягнутий і іншими способами.

Індустріальне суспільство – це рівень розвитку соціальної структури, при якому відбувається повна відмова від ручної праці, активно використовується масове автоматизоване виробництво, всі рутинні процеси переходять під управління машин. Одночасно перебудовується громадська структура: руйнується традиційне суспільство, урбанізація робить перенаселеними міста та спустілими – села.

Постіндустріальне суспільство – це стадія розвитку соціуму, на якій відбувається відмова від неефективних і шкідливих звичок минулого. В економіці основну масу ВВП створює інноваційний сектор, що виробляє високоінтелектуальний продукт. Процеси праці та виробництва повністю автоматизовані, пріоритетну увагу приділяється гармонійному розвитку, екології, людських ресурсів.

На даний момент ми знаходиться на рівні індустріального суспільства з усіма його перевагами і недоліками. Людство стурбоване збереженням ресурсів лише протягом 3-4 десятиліть. При постіндустріальному суспільстві держави та організації будуть займатися збереженням енергії не за наказом, а за покликом серця. Індустріалізація створює більше проблем, ніж вирішує. Урбанізація, концентрація небезпечних виробництв, забруднення навколишнього середовища.

Постіндустріальне суспільство зможе вирішити всі питання, які ми накопичуємо сьогодні. Це потік свідомості, необмежені ідеологічними або політичними рамками. В економічному сенсі даний рівень розвитку соціуму характеризується високоінтелектуальним ВВП, ідеальної конкуренцією, раціональним використанням природних багатств.

різниця між індустріальним суспільством і постіндустріальним суспільством полягає в наступному:
Рівень розвитку соціуму. Постіндустріальне суспільство – це верхня точка людської думки, держави, економіки. На даний момент, реально досягти його можна лише в декількох країнах світу з незначною територією (Норвегія, Японія, Південна Корея).
Розвиток промисловості. Індустріальне суспільство в порівнянні зі наступною сходинкою розвитку має відсталі технології, швидкість їх вдосконалення значно нижче.
Зростання населення. Постіндустріальне суспільство виходить на усвідомлений зростання кількості людей у світі. Сьогодні він нічим не контролюється, що може призвести до найсумніших наслідків.
Структура економіки. В індустріальному суспільстві основну масу ВВП створює машинобудування, обробна промисловість, в постіндустріальному – сектор високих технологій та інновацій.

Посилання на основну публікацію