Чим відрізняється імперія Карла Великого від Римської імперії?

В історії Європи з’являлися і йшли з політичної арени могутні і впливові держави. До таких беззастережно відноситься Римська імперія. У певні періоди часу вона, а точніше – її прямі спадкоємці, співіснувала з іншою державою – імперією Карла Великого. Коли саме розглядаються держави були присутні на європейській політичній арені? Чим відрізняється імперія Карла Великого від Римської імперії по періодизації і політичного устрою?

Імперія Карла Великого: коли вона існувала і на чому ґрунтувалася її державність?

Під імперією Карла Великого прийнято розуміти період розвитку Франкської держави з 800 до 843 року. Утворилася і розвивалася вона на «варварських» (тобто заселених народами нерімского походження) територіях колишньої Західної Римської імперії, приблизно збігаються з землями сучасної Франції, західній частині Німеччини, північної Італії та інших держав, розташованих в межах відповідних просторів.

Карл Великий – король франків з 768 року, лангобардів, герцог Баварії, старший син Піпіна Короткого, представника династії Каролінгів, також короля франків – з 751 року.

У числі найбільш примітних історичних фактів, пов’язаних з Франкським державою, – коронація Карла Великого як імператора в 800 році. Даний титул Карлу Великому присвоїв папа Лев III в Римі в перший день Різдва. Як вважають історики, це подія дозволила Європі розглядати Франкська держава в якості спадкоємця Західної Римської імперії. Відзначимо, що правитель Візантії – Східного Риму – Михайло I визнав імператорський титул Карла Великого.

Король франків, який отримав такий високий статус, зіграв найважливішу роль в розвитку Франкської держави не тільки в аспекті посилення його політичної значущості, але також і з точки зору вдосконалення правової системи держави. Наприклад, імператор кодифікував досить розрізнено використовувалися до того «варварські» джерела норм. З’явилися такі документи, як Саксонська і Фризька правда.

Імперія Карла Великого щодо політичного устрою найбільш відповідала ранньофеодальної монархії. Держава очолювалася королем, який здійснював управління країною, спираючись на військову підтримку своєї дружини. На місцях королівська влада в встановлених межах делегованих графам і іншим підзвітним правителю країни посадовим особам.

У 843 році імперія Карла Великого була розділена на 3 держави – Серединна, Західно-Франкське і Східно-Франкське королівства. Це було обумовлено тим, що в династії Каролінгів влада передавалася у спадщину, а територія імперії, в разі якщо спадкоємців було кілька, повинна була розподілятися між ними. До того моменту влада одночасно отримали 3 онука Карла Великого, сини Людовика Благочестивого, який одноосібно успадкував владу від Карла Великого, свого батька, і правил єдиною державою з 814 по 840 рік.

Римська імперія: основні факти про історію та політичний устрій

Імперський період в історії Риму починається, якщо слідувати найбільш поширеною наукової версії, з 27 року до н. е., тобто з часу приходу до влади Октавіана Августа. У 395 році імперія розпалася на 2 частини – Західну і Східну.

Політичний устрій Римської імперії в різні історичні періоди відрізнявся. Так, з 1 століття до н. е. до 3 століття н. е. в Римі владу функціонувала у формі принципату, що об’єднує в собі республіканські і монархічні інститути. Після в імперії встановився доминат, істотно ближчий до монархії.

Західна Римська імперія проіснувала як держава до 476 року, після чого розпалася на незалежні території, згодом перейшли під контроль «варварів», пізніше – стали простором для формування багатьох європейських держав. До моменту утворення імперії Карла Великого Західний Рим як незалежний політичний суб’єкт вже припинив своє існування.

Східна Римська імперія, або Візантія, якщо слідувати традиційної версії дослідників, проіснувала до 1453 року. У 6 столітті, головним чином в період правління імператора Юстиніана, кордони Візантії, спочатку розташовувалася на територіях Малої Азії, Балкан, Північної Африки і частини Близького Сходу, розповсюдилися на значні території колишньої Західної Римської імперії. Зокрема, до Візантії приєднався практично весь Апеннінський півострів, на якому знаходиться сучасна Італія. До початку 8 століття територія Візантії помітно скоротилася: основна частина імперії розташовувалася в Малій Азії, деякі її простору – на окраїнних ділянках Балкан і Апеннінського півострова, островах Сардинія і Корсика. До 11 століття Візантія приєднала балканські території і південь Апеннін, але вже до 1081 року втратила більшість земель в Малій Азії. До кінця 12 століття імперії вдалося повернути частину з них. Згодом територія Візантії скорочувалася під тиском зовнішніх войовничих сил: спочатку монголів, потім – тюрків. Значну частину Балкан стали займати незалежні грецькі і слов’янські держави. До середини 15 століття Візантія була майже повністю завойована османами. У 1453 році вона припинила своє існування як політичний суб’єкт.

Деякі дослідники в якості історичного наступника Східної Римської імперії розглядають Русское царство, звільняється від монгольської залежності і стає все більш потужним гравцем на європейській політичній арені. Релігія, культура, геральдика Російського царства, а пізніше – Російської імперії, були успадковані від Візантії або зазнали значного її вплив.

З точки зору політичного устрою Східну Римську імперію можна вважати абсолютною монархією. Правителю держави належала вся повнота влади.

Окремо варто сказати про таку державу, як Священна Римська імперія. Воно виникло в 962 році на просторах, приблизно відповідних територіях сучасної північної Італії, ФРН та інших німецькомовних країн. У 962 році Оттон I Великий, який був королем Східно-Франкського держави, отримав від папи Іоанна XII титул імператора.

Таким чином, Священна Римська імперія стала розглядатися як спадкоємиця могутньої держави Карла Великого і Західної Римської імперії. У 15-16 столітті в ній активізувалися процеси децентралізації. До початку 17 століття від Священної Римської імперії відокремилися італійські території. У 17-18 столітті на європейській арені найбільш впливові з державних утворень імперії – перш за все Австрія і Пруссія – почали проявляти себе як самостійні політичні суб’єкти. У 1806 році після відмови імператора Австрії Франца II прийняти німецьку імператорську корону Священна Римська імперія як централізований політичний суб’єкт перестала існувати.

З точки зору політичного устрою Священну Римську імперію можна розглядати як виборну монархію – коли правитель обирається членами монаршої родини, парламентом або іншим уповноваженим органом.

Різниця між імперією Карла Великого і Римською імперією
Безумовно, існує не одна відмінність імперії Карла Великого від Римської імперії як з точки зору періодизації, так і в плані політичного устрою. Більш того, порівняння Франкського держави періоду найвищого його розквіту правомірно здійснювати не з однією, а з чотирма державами – єдиної Імперією, Західної, Східної та Священної Римської імперіями.

Посилання на основну публікацію