Чим відрізняється гуманітарна наука від природної науки?

Сучасні наукові знання представлені кількома найбільшими категоріями. Так, виділяють гуманітарні та природничі науки. У чому полягають особливості тих і інших? Чим відрізняється гуманітарна наука від природної науки?

Факти про гуманітарних науках
Під гуманітарними прийнято розуміти науки, що виникли в період епохи Відродження. Філософи і мислителі того часу змогли відновити античні знання про людину – як про суб’єкта творчості і духовності, здатному розвиватися, досягати нових висот в культурі, праві, політичної самоорганізації, технічному прогресі.

Ключовий інструмент гуманітарних наук – інтерпретація фактів. Це можуть бути історичні події, соціальні процеси, поява впливових літературних творів. Інтерпретацію фактів в гуманітарних науках у багатьох випадках досить складно здійснити за допомогою математичних методів – із застосуванням формул, статистики, моделювання. Тому для її здійснення використовуються:

  • компаративні підходи (коли відбувається порівняння одних фактів з іншими);
  • теоретичні методи (коли в основі інтерпретації – обґрунтоване припущення);
  • логіка (коли отриманого результату інтерпретації складно знайти розумну альтернативу).

Приклади сучасних гуманітарних наук: історія, філософія, релігієзнавство, психологія, мистецтвознавство, педагогіка. Гуманітарні науки слід відрізняти від громадських, які вивчають переважно соціальні явища. Однак в рамках перших може використовуватися інструментарій, властивий в першу чергу для других.

Факти про природничих науках
Під природними прийнято розуміти науки, предмет вивчення яких – природні явища у всьому їх різноманітті. Це можуть бути фізичні або хімічні процеси, що відображають взаємодію речовин, електромагнітних полів і елементарних частинок один з одним на різних рівнях. Це може бути взаємодія живих організмів в природі.

Ключовий інструмент природничих наук – виявлення закономірностей в рамках зазначених взаємодій, складання їх максимально докладну розповідь і пристосування, якщо це потрібно, до практичного використання. Це передбачає залучення більш точних методів – зокрема, математичних, інженерних. Застосування компаративних і теоретичних інструментів часто виявляється недостатньо – але вони теж можуть використовуватися і відігравати важливу роль. Досить високою корисністю характеризуються логічні методи.

Слід відрізняти природні науки від технічних – таких як, наприклад, механіка і інформатика. Другі можуть бути найважливішим джерелом інструментарію для перших, але не розглядаються в рамках однієї категорії з ними. До природничих наук не прийнято зараховувати математику, оскільки вона відноситься до категорії формальних наук – тих, які передбачають роботу з конкретними, стандартизованими величинами, одиницями вимірювання. Але, як і у випадку з технічними дисциплінами, математичний інструментарій відіграє найважливішу роль в природничих науках.

Різниця між гуманітарною наукою і природною наукою
Головна відмінність гуманітарної науки від природної науки в тому, що перша вивчає переважно людини як самостійного суб’єкта, друга – природні явища в широкому їх різноманітності. Відрізняються розглядаються категорії наук і по інструментарію. У першому випадку основним методом вважається інтерпретація фактів, у другому – опис закономірностей, що характеризують хід різних процесів.

В обох типах наук в однаковій мірі корисна логіка. У гуманітарних дисциплінах вона дозволяє досліднику інтерпретувати той чи інший факт найбільш розумним способом, в природних – є одним з інструментів, що здатні пояснити той чи інший процес.

Іноді методи, властиві більшою мірою для гуманітарних наук – компаративний підхід, розробка теорій, – застосовуються і в природно-наукових дисциплінах. Але математичні та інженерні інструменти, часто використовувані в природничих науках, рідко застосовуються в гуманітарному знанні.

Посилання на основну публікацію