Чим відрізняється графік від діаграми?

Статистичні дані нерідко бувають відображені в графіках і діаграмах. Таке подання інформації є дуже наочним і дозволяє швидко зорієнтуватися у великій кількості показників. Багатьох цікавить, чим відрізняється графік від діаграми. Спробуємо в цьому розібратися.

Графіком називають діаграму, на якій виражена взаємозалежність величин.

Діаграма – геометричне зображення, що дозволяє побачити показники в їх порівнянні або простежити динаміку розвитку будь-якого явища. Виконується в різних варіантах.

Різниця між графіком і діаграмою

Таким чином, графік можна вважати окремим випадком діаграми. Він має свої характеристиками і іноді найбільш підходить для застосування. Щоб зрозуміти, в чому полягає відмінність графіка від діаграми будь-якого іншого виду, розглянемо особливості подібного зображення.

Основою для побудови тут є координатна площину з двома осями. Часто по горизонталі зазначають тимчасові значення, а вертикаль використовується як шкала для нанесення кількісних показників. Графік дає уявлення про деяку динаміку, темпи зростання, характер розвитку досліджуваного явища або вплив певного чинника на перебіг процесу. При цьому на зображенні можуть бути присутніми лінії і точки. Приклад графіка:

Для отримання повного уявлення розглянемо, які ще бувають діаграми.

Кругова діаграма

Таке зображення використовується як хороший спосіб проілюструвати складу об’єкта дослідження і позначити, яку частку в усьому обсязі займає кожна величина. Воно має вигляд кола, розбитого на сектори. Загальна площа фігури приймається за ціле, наприклад, вона прирівнюється до 100%, а розміри окремих частин пропорційні величинам даної сукупності.

Стовпчасті діаграми

Так називають зображення, на яких геометричними елементами є стовпці. Як і у випадку з графіками, тут використовується координатна площину. Основа прямокутників, що виражають категорії, знаходиться на нижній лінії, а їх висота відповідає значенням, відкладеним на осі ординат. На діаграмах такого типу чітко видно співвідношення величин або їх зміну в часі.

Фігурна діаграма

Головний упор тут робиться на художність. Діаграма дає уявлення про те, в якій області проводиться дослідження. На ній можуть бути зображені, наприклад, стопки монет, машини або силуети людей. При цьому числова інформація постає в цікавому і дохідливо вигляді.

Цей перелік не є повним, проте відповідь на головне питання, в чому різниця між графіком і діаграмою, вже дано.

Посилання на основну публікацію