Чим відрізняється генеральна довіреність від звичайної?

У цивільних правовідносинах практикується оформлення різних доручень. У числі таких – генеральна і звичайна. У чому їх особливості? Чим відрізняється генеральна довіреність від звичайної?

Що являє собою генеральна довіреність?
Під генеральною довіреністю прийнято розуміти документ, який юридично закріплює право однієї особи здійснювати ті чи інші законні дії від імені іншого. Юрисдикція генеральної довіреності може поширюватися на різні сфери правовідносин. Так, поширене її використання власниками автомобілів з метою оформлення права керування транспортними засобами на інших осіб.

Генеральна довіреність – джерело, який повинен бути завірений нотаріусом. Для того щоб його оформити, знадобляться дані:

  • про довірителя;
  • про довірену особу;

про повноваження, які делегуються першим на користь другого.
У генеральній довіреності фіксується дата її оформлення, термін дії, а також визначається те, чи припустимо передоручення і в якому порядку воно може здійснюватися.

Слід зазначити, що граничний термін довіреності законодавством РФ не обмежений. Але якщо він не вказаний у документі, то джерело діятиме протягом 1 року з моменту підписання. Якщо довіреність складена для здійснення довіреною особою дій за кордоном, то вона збереже юридичну силу до тих пір, поки не анулюється людиною, який виписав її.

Повноваження довіреної особи можуть бути самими широкими, але в межах ряду обмежень, визначених законодавчо. Так, людина, що має на руках оформлену довіреність, не має права використовувати набуті повноваження у власних інтересах. Предметом делегування по даному документу не можуть бути дії, які згідно із законом і об’єктивно спроможний здійснити тільки довіритель. Наприклад – укладання шлюбу, усиновлення або удочеріння дітей, підписання трудового договору, перетин кордону, відкриття банківського вкладу.

Людина, що має на руках генеральну довіреність, має право не повідомляти довірителя про свої дії, а також про сутність правовідносин, в які він вступає від імені іншого громадянина.

Що таке звичайна довіреність?
Під звичайною довіреністю розуміється документ, за допомогою якого одна людина делегує іншому повноваження по здійсненню дій у конкретній сфері. Їх перелік, як правило, дуже вузький. Звичайна довіреність може не вимагати завірення нотаріусом – в цьому випадку вона називається простим письмовим джерелом. Виняток – наявність в законодавстві прямого припису нотаріально завіряти доручення в конкретній сфері правовідносин.

У людини з даним документом на руках, таким чином, дуже небагато реальних повноважень. До того ж на них поширюються всі ті обмеження, що характеризують генеральну довіреність. Про всіх правовідносинах, в які вступає довірена особа, людина, що виписав документ, повинен бути проінформований.

За своєю структурою звичайна довіреність може бути, в принципі, ідентична генеральної. У ній, відповідно, зазначаються дані довірителя, його представника, перелік делегованих повноважень, порядок передоручення, дата підписання документа та термін його дії.

Різниця між генеральною і звичайної довіреністю
Головна відмінність генеральної довіреності від звичайної полягає в обсязі повноважень, які в першому випадку можуть припускати можливість дії довіреної особи в самих різних сферах правовідносин, а в другому – як правило, дуже обмежені. Для оформлення генеральної довіреності потрібна участь нотаріуса, для складання звичайної – воно необхідне лише в тих випадках, коли це прямо передбачається законодавством.

Посилання на основну публікацію