Чим відрізняється фразеологізм від слова?

Фразеологізми вносять в мову емоційну різноманітність. Вони мають багато спільного з окремими словами, але, в той же час, володіють своїми винятковими ознаками. Чим відрізняється фразеологізм від слова? Спробуємо це з’ясувати.

Визначення фразеологізму і слова

Фразеологізм – це сформоване в мові поєднання слів, яке відрізняється своєю стійкістю. Приклади:

  • плисти за течією;
  • бити байдики;
  • рукою подати.

Слово – це найважливіша мовна одиниця, яка застосовується для називання конкретних предметів і їх характеристик, а також виражає абстрактні поняття. Кожне слово виступає як об’єкт, який належить до певної частини мови.

Різниця між фразеологізмом і словом

Отже, з одного боку, фразеологізми багато в чому схожі на слова. У кожного з них є лексичне значення (кіт наплакав  – означає «мало» чогось). Деякі фразеологізми мають:

  • синоніми – “стріляний горобець” означає те ж саме, що і “тертий калач” – «людина, яка багато через що пройшла, досвідчена»);
  • антоніми – “з відкритою душею” є антонімом “з каменем за пазухою”.

Фразеологізми, як і слова, виступають в ролі конкретних членів речення («небезпека крилася на кожному кроці» – тут фразеологізм є обставиною). Ще однією узагальнюючою ознакою вважається відтворюваність, тобто вживання мовної одиниці в тому вигляді, який давно існує в мові, а не її створення щоразу по волі мовця.

Однак є і те, що становить відміну фразеологізму від слова.

Так, фразеологізм – більш складна одиниця.

Якщо значущими частинами окремих слів мови є морфеми, то в якості структурних елементів фразеологізму виступають слова, складені один з одним за правилами граматики.

У конструкцію фразеологізму входить не менше двох слів, а нерідко і більше.

Причому звичайні слова володіють в мові самостійний значенням, а у фразеологізму вони позбавлені своєї самостійності, і тільки в сукупності представляють собою осмислений вираз. Крім того, у фразеологізму можуть бути включені елементи, які ніколи не вживаються поза такого виразу, наприклад – “догори ногами”.

Розглянемо також, в чому різниця між фразеологізмом і словом щодо їх змістовності та експресивності.

Тут слід сказати про те, що фразеологізми завжди висловлюють певну мудрість.

Вони можуть містити жаргонізми, діалектизми або інші своєрідні компоненти. Якщо говорити про слова, то деякі з них представляють собою нейтральну лексику або є службовими, які не викликають ніяких асоціацій.

Посилання на основну публікацію